1. ledna 1970

Kvartální analýza českého stavebnictví

Kvartální analýza českého stavebnictví

Kvartální analýzu českého stavebnictví 1Q/2013 připravila analytická společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Podle ní stavebnictví pokleslo v roce 2012 o 6,5 %, téměř stejně jak předpovídali ředitelé stavebních společností (6,9 %). Hlavní pokles byl zaznamenám zejména v inženýrském stavitelství. Z pohledu zdroje financování propadly zejména veřejné zakázky.

Hlavní závěry analýzy

  • V roce 2013 bude české stavebnictví pokračovat ve snižování svého výkonu, největší pokles očekávají představitelé společností z inženýrského stavitelství. Stabilizace sektoru by mohla přijít nejdříve v roce 2014.
  • Přes trvající negativní výhled pro stavebnictví na rok 2013, stavební společnosti mírně zlepšily predikcevývoje svých tržeb. Jedná se však zejména o zlepšení v segmentu malých a středních firem, naopak ředitelé velkých společností predikují další pokles tržeb jak v tomto, tak i příštím roce.
  • Sebedůvěra ředitelů stavebních společností v překonání konkurence v roce 2013 se ve srovnání s říjnovým výzkumem dále mírně zvýšila. Aktuálně své společnosti v tomto ohledu důvěřuje přibližně šest z deseti ředitelů.
  • Vytížení kapacit stavebních společností se ve srovnání s říjnovým průzkumem snížilo o 13 procentních bodů a také v meziročním srovnání je vytížení kapacit nižší. Menší objem zakázek než před rokem potvrzuje necelá polovina společností a tento podíl se od minulého výzkumu zvýšil.

Podle téměř až třetiny ředitelů stavebních společností se projektová dokumentace od počátku krize zhoršila, a to vede k nárůstu nákladů realizací staveb o 10 %. Podíl reklamací stavebních zakázek se ale zatím výrazněji nezměnil. Aktuálně za hlavní důvod reklamací uvádějí ředitelé stavebních společností snahu investora ušetřit náklady formou smluvních penalizací.

Index stavební produkce

Produkce pozemního stavitelství zaznamenala menší meziroční pokles, a to o 3,4 %, naopak inženýrské stavitelství snížilo svůj výkon podstatně více, a to o 13,6 %. Ve srovnání s posledním rokem růstu (tj. 2008) tak stavební produkce propadla o 17,0 %. Stavebnictví meziročně snižovalo svůj výkon bez přestání již čtvrtým rokem. "Celkový vývoj českého stavebnictví v roce 2013 bude závislý především na míře dalšího poklesu inženýrského stavitelství, tj. zejména na vývoji zakázek financovaných z veřejných zdrojů. Směřování pozemního stavitelství se bude ve větší míře spíše odvíjet od poptávky privátních investorů - více vázaných na aktuální změny v ekonomice," hovoří Jiří Vacek, Ředitel, CEEC Research.

"Meziroční pokles, který stavební produkce v roce 2012 zaznamenala, byl očekávaný, což ovšem nesnižuje jeho negativní dopady. Protože pokles objemu stavebních zakázek především v oblasti inženýrského stavitelství pokračuje, lze očekávat další odchod řady zejména menších a středních stavebních firem z trhu. Prostor pro vyrovnání poklesu tržeb vnitřními úsporami a efektivitou je totiž už z velké části vyčerpaný," komentuje Pavel Kliment, Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti, KPMG v České republice.

Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci uzavřely v roce 2012 v tuzemsku 39 tisíc stavebních zakázek a tento počet meziročně klesl o 18,6 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 18,4 % a činila 146,1 mld. Kč. V pozemním stavitelství uzavřely podniky nové zakázky v hodnotě 76,1 mld. Kč, což v meziročním srovnání představuje pokles o 1,2 %. Hodnota nových zakázek v inženýrském stavitelství činila 70 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla o 31,4 %.

Očekávaný vývoj stavebnictví

Co nás čeká a jak bude vypadat stavebnictví v roce 2013 podle ředitelů stavebních společností? Výsledky nejnovějšího výzkumu potvrzují předchozí obavy představitelů firem ohledně dalšího vývoje stavebního sektoru. Předpovědi pro rok 2013 ukazují na další pokles výkonu českého stavebnictví o 4,4 %. Snížení výkonu sektoru v roce 2013 je očekáváno většinou ředitelů stavebních společností. "Přestože jsem povahou optimista, v případě českého stavebnictví „světlo na konci tunelu“ stále ještě nevidím. Nejnovější čísla Českého statistického úřadu za rok 2012 uvádí meziroční pokles stavební produkce o 6,5 %. Takový výsledek se neobrátí během jednoho ročního období a prozatímní vývoj roku 2013 ani odhady jeho dalšího vývoje k tomuto obratu nesměřují," poznamenává Miroslav Lukšík, Generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín.

Nakolik jsou predikce ředitelů správné, tj. nakolik se poté opravdu objeví na konci roku ve finálních statistikách ČSÚ? Pokud srovnáme predikce ředitelů z minulých let a následné finální výsledky sektoru, je možné vidět, že většina predikcí se naplnila s minimální odchylkou (např. pro rok 2012 byla odchylka pouze 0,4 %).

Pohled optikou velkých a středních/malých společností i nadále ukazuje na pouze menší rozdíly v očekáváních obou segmentů. Aktuálně pro rok 2013 očekává pokles sektoru většina velkých společností (92 procent, v říjnu 96 %, v červenci 75 %). Vážený průměr celého segmentu ukazuje na kontrakci stavebnictví v příštím roce o 4,8 procenta (v říjnu 4,4 %, v červenci o 2,6 %). Segment středních/malých stavebních firem své predikce ve srovnání s říjnovým výzkumem podstatně nezměnil a predikuje pokles v roce 2013 o 4,2 %(v říjnu pokles o 4,4 %), ale podíl společností očekávajících snížení výkonu není tak dramatický jako v segmentu velkých firem (aktuálně 69 %, v říjnu 66 %, v červenci 64 %).

Pokud se na tuto oblast podíváme z hlediska společností zabývajících se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím, ředitelé společností z pozemního stavitelství mírně vylepšili svá očekávání vývoje českého stavebnictví v příštím roce. Pokles v roce 2013 očekává 69 % ředitelů (74 % v říjnu). Průměr jejich předpovědí vývoje českého stavebnictví pro rok 2013 ukazuje na pokles sektoru o 4,0 procenta (pokles o 4,7 % v říjnu).

Zdroj a graf: CEEC Research