15. června 2019

Lenka Hrudíková vede novou službu CBRE pro coworking centra a flexi kanceláře

Lenka Hrudíková vede novou službu CBRE pro coworking centra a flexi kanceláře

Společnost CBRE rozšířila své portfolio kancelářských služeb zaměřené na coworkingová centra a flexibilní kanceláře. Tento segment nově vede Lenka Hrudíková, která po roce působení v CBRE v kancelářském sektoru, nastavuje tuto zcela novou službu na realitním trhu.

Lenka Hrudíková

„Všeobecně coworkingy a servisované kanceláře jsou nyní velkým trendem. Sledujeme velkou poptávku po pronájmu těchto typů prostor ať už od jednotlivců, menších firem či startupů a také krátkodobé pronájmy velkých firem pro umístění svých týmů nebo externích pracovníků v rámci dílčích projektů. Proto jsme se rozhodli těmto požadavkům klientů vyjít vstříc a budeme jim nabízet volné prostory na krátkodobý pronájem v coworkingu nebo flexi kancelářích,“ říká Richard Curran, Managing Director společnosti CBRE.

Lenka Hrudíková, Coworking and Flexible Office Specialist se před rokem připojila k CBRE a pracuje v oddělení Office Advisory & Transaction Services. Lenka před nástupem do CBRE pracovala 9 let ve společnosti ExxonMobil, kde pracovala na různých pozicích a získala bohaté zkušenosti s chodem jedné z největších korporátních firem na světě. Lenka studovala cestovní ruch ve Velké Británii na University of Sunderland a je absolventkou Vysoké školy hotelové v Praze.

„V době, kdy jsem do CBRE nastupovala, začínaly přicházet na český trh známé světové i malé lokální firmy provozující coworking a flexibilní kanceláře. Jejich služby mě začaly ihned zajímat. Zjistila jsem, že prostřednictvím provozovatelů flexibilních kanceláří, můžeme usadit do nejnovějších kancelářských prostor i klienty, kteří si nemohou dovolit velké kanceláře s dlouhodobým pronájmem. Této myšlence jsem natolik věřila, že jsem přesvědčila vedení CBRE, abychom to zavedli jako samostatnou službu. V CBRE jsme tak našli řešení pro mnoho zákazníků a vyplnili tím mezeru na trhu,“ doplňuje Lenka Hrudíková, Coworking and Flexible Office Specialist společnosti CBRE.