30. května 2019

Měnící se svět: Savills poukazuje na města poskytující investiční příležitosti pro dlouhodobý horizont

Měnící se svět: Savills poukazuje na města poskytující investiční příležitosti pro dlouhodobý horizont

New York, Tokyo, Londýn a Los Angeles: dle společnosti Savills čtyři města nejodolnější vůči významným proměnám globálního prostředí v současnosti – i do roku 2028; tzv. pokroková města jsou na rychlém vzestupu. Hlavní město Spojeného království se v následující dekádě udrží na 3. místě žebříčku odolnosti

savills

Index odolnosti měst (Resilient Cities Index) společnosti Savills, představený v rámci publikace Impacts, identifikuje tzv. pokroková města. Mezinárodní společnost poskytující poradenské služby v oblasti komerčních nemovitostí jeho prostřednictvím analyzuje, která města budou schopna odolat, či se adaptovat v rámci působení technologických, demografických a s vedením spojených proměn, jimž je vystaven trh s nemovitostmi nyní – a bude v horizontu dalších 10 let.

Zatímco žebříček staví New York, Tokyo, Londýn a Los Angeles na top čtyři pozice mezi nejodolnějšími městy, a to s předpokladem až do roku 2028, Savills zároveň upozorňuje na města „pokroková“, jež se výhledově zařadí mezi top 50 metropolí a v příští dekádě budou v žebříčku stoupat nejvýše.

mesta1

Obrázek 1 – Pokroková města, jež dle publikace Impacts společnosti Savills do roku 2028 vstoupí v žebříčku Indexu odolnosti měst do top 50 a v žebříčku se posunou nejméně o 10 pozic výše.

Pokroková města jsou připravena využít významných proměn trhu ve svůj prospěch. Podle Savills jsou častokrát schopna rychleji a pružněji reagovat na změny v technologiích i ve společnosti, a proto se investorům do nemovitostí z dlouhodobého hlediska vyplatí věnovat jim pozornost.

„Pokroková města budou pravděpodobně vykazovat značný nárůst svého HDP i růst příjmu domácností, zatímco míra jejich závislosti – podíl lidí v neproduktivním věku k počtu osob ve věku produktivním – v porovnání s ostatními metropolemi do roku 2028 buď klesne, nebo se mírně zvýší. Tento fakt poukazuje v porovnání s jinými, byť lépe známými lokalitami, na jejich mladistvost, prosperitu a přizpůsobivost vůči změnám rychlého tempa fungování světa,” říká Ben Maudling, výkonný ředitel Savills pro Českou a Slovenskou republiku.

mesta

Obrázek 2 – Index odolnosti měst společnosti Savills: top 20 nejodolnějších měst v dalších 10 letech dle výzkumu publikovaného v ročence Savills Impacts

Může se zdát, že se seznam top světových měst takřka nemění – a cena nemovitosti v nich tomu odpovídajícím způsobem roste, stejně jako poptávka po nich. Pokroková města by tak mohla nabídnout alternativní investiční destinace. A byť nejde o bezrizikové investice, jsou tato města na cestě zlepšit svou pozici a prokázat tak odolnost vůči budoucím výzvám trhu. Investoři, kteří chtějí pevně ukotvit na trhu a zaujmout dlouhodobou perspektivu by proto měli začít zjišťovat, jak si na těchto trzích zajistit pozici.