11. září 2019

METRO PROPERTIES prodává a opětovně si pronajímá své středoevropské portfolio obchodů Cash & Carry

METRO PROPERTIES prodává a opětovně si pronajímá své středoevropské portfolio obchodů Cash & Carry

Investiční tým české pobočky Colliers International zprostředkoval poradenství společnosti METRO PROPERTIES pro jejich českou transakci, maďarská pobočka Colliers byla poradcem pro maďarskou část transakce a polská pobočka Colliers pro polskou. Jedná se o dosud největší transakci ve střední Evropě do roku 2019 a jednu z největších transakcí prodeje a zpětného pronájmu v Evropě.

image002

METRO PROPERTIES, realitní společnost skupiny METRO AG, prodala realitní portfolio o velikosti 11 prodejen Cash & Carry v Polsku, Maďarsku a České republice v rámci transakce prodeje a zpětného pronájmu. Portfolio získala společnost FLE GmbH, Vídeň, dceřiná společnost francouzské skupiny LFPI, která investovala jménem regulovaného fondu AIF.

Transakce byla dokončena v srpnu 2019, přičemž celkový objem přesáhl 250 milionů EUR. METRO a MAKRO Cash & Carry budou dál provozovat všechny prodejny na základě dlouhodobých nájemních smluv.

Přehled portfolia

Celkové portfolio 11 provozovaných nemovitostí zahrnuje 5 obchodů MAKRO Cash & Carry v Polsku (Varšava, Vratislav, Krakov a Lublin), 3 METRO Cash & Carry v Maďarsku (Budapešť) a 3 MAKRO Cash & Carry v České republice (Praha). METRO PROPERTIES si ponechává vlastnictví několika sousedních pozemků v Polsku a České republice za účelem vývoje projektů smíšeného využití.

Pro Českou republiku zprostředkovala METRO PROPERTIES poradenství česká pobočka Colliers International v reprezentaci Luka Dawsona, Generálního ředitele a ředitele pro oddělení kapitálových trhů pro východní a střední Evropu a Andyho Thompsona, Vedoucího investičního oddělení pro Českou republiku a Slovensko.

Andy Thompson transakci komentoval se slovy: „Při jedinečností a velikosti těchto portfolií bylo pro nás klíčové, abychom nejen komplexně porozuměli nemovitostem, ale co je důležitější, provozní činnosti společnosti Metro. Tato transakce vyžadovala podpoření dlouhodobého partnerství, které tuto počáteční transakci přesahuje. Jsme hrdí, že jsme se podíleli na sbližování těchto dvou partnerů.“

Další informace naleznete v tiskové zprávě zveřejněné společností Metro Properties: https://www.metroag.de/en/media-centre/news/2019/09/02/metro-properties-sells-and-leases-back-prime-cee-portfolio

Společnost FLE GmbH získala 11 Cash & Carry prodejen ve jménu společnosti FLE SICAV FIS, realitního fondu se sídlem v Lucemburku, který vlastní portfolio komerčních nemovitostí v Evropě a USA s hodnotou 2,5 miliardy EUR.

Společnost FLE GmbH sídlí ve Vídni a je součástí francouzské skupiny LFPI. LFPI je nezávislý mezinárodní správce aktiv s více než pěti miliardami EUR spravovaného vlastního kapitálu v oblasti soukromého kapitálu, nemovitostí, dluhů a dalších oblastí správy aktiv. Realitní fondy spravované skupinou LFPI jsou vlastníky více než 250 nemovitostí s odhadovanou čistou hodnotou přibližně tři miliardy EUR.

FLE GmbH je investičním poradcem několika nemovitostních fondů. Tyto fondy se zaměřují na kancelářská a maloobchodní aktiva a nízkorozpočtové hotely s kupními cenami v rozmezí od pěti milionů do padesáti milionů EUR v Německu, Rakousku a střední a východní Evropě.