7. prosince 2020

Ministryně Dostálová potvrdila, že nyní podporuje maximální posílení role měst a obcí v územním plánování

Ministryně Dostálová potvrdila, že nyní podporuje maximální posílení role měst a obcí v územním plánování

Ve Sněmovně se nyní projednává přelomový nový stavební zákon. Ten by měl zásadně zjednodušit a urychlit povolování nových staveb. Současně je ovšem třeba, aby také posílil roli samospráv při územním plánování a umožnil Praze, Brnu a Ostravě mít své vlastní stavební předpisy. Velmi dobrou zprávou je, že k projednávané verzi zákona připravuje ministerstvo pro místní rozvoj komplexní pozměňovací návrh.

img1

„Jak čteme zákon donekonečna znovu a znovu, nacházíme tam věci, které jdou ještě vylepšit. Než to dělat dílčími změnami v jednotlivých souborech paragrafů, tak tomu říkáme komplexní pozměňovací návrh. Slovem komplexní se myslí, že půjdeme do všech detailů, pokud budeme chtít cokoliv vylepšit,“ potvrdila ministryně Klára Dostálová pro Seznam Zprávy.

Ministerstvo původně počítalo v projednávané verzi zákona s centralizací územního plánování a také s jednotnými stavebními pravidly pro celou republiku. Na začátku listopadu však ministerstvo po řadě jednáních se zástupci velkých měst přislíbilo, že do svého pozměňovacího návrhu zapracuje možnost vydat speciální stavební předpisy pro tři největší metropole.

„Rozumím velkým městům, že mají natolik velká specifika, že je celostátní vyhláška nemusí postihnout. Vycházíme i ze Strategie regionálního rozvoje, ve které máme tři metropolitní území, což je Praha, Brno a Ostrava,“ dodává Dostálová. Vlastní předpisy pro tyto tři metropole budou podle ministerstva jistou formou pilotního testování a pokud se osvědčí, bude ochotno přistoupit na rozšíření o další města.

Územní plánování pravomocí samospráv a povolování staveb pravomocí státu

Nyní ministerstvo upravilo svůj názor i na územní plánování. „Jsem přesvědčená o tom, že se má hledat cesta k maximálnímu posílení územního plánování na úrovni obcí, ale zároveň povolování staveb, to čistě technické řízení, kdy se fakt jen dodržují zákony, by měla být čistá státní správa,“ řekla Dostálová.

S tím souhlasí i náměstkyně ostravského primátora Zuzana Bajgarová. „Domnívám se, že povolování staveb je pouze technickou záležitostí, která může připadnout státu za předpokladu, že bude nastavena a garantována hlavní role obcí v procesu územního plánování,“ řekla Bajgarová po společném jednání s ministryní Dostálovou na začátku listopadu, kde ministerstvo přislíbilo možnost vlastních stavebních předpisů pro tři největší metropole.

Podle náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka je klíčem k rychlému povolování staveb dohoda v území, tu však mohou dělat jen samosprávy. „Nový zákon tohle neumožní, ale naopak zablokuje. Ke slibovanému zrychlení tak nemůže dojít, protože zákon sice nastavuje jednoduchý povolovací proces, ale na jeho začátku je ohromný balvan,“ řekl Hlaváček.

„Město Brno se spolu s velkými městy staví za jasné posílení role samosprávy v územním plánování. V současné době diktuje podobu územních plánů úřednickým způsobem do velké míry stát. Podle návrhu zákona například nemá obec právo hovořit do podoby územní studie. Obec přitom územní studii financuje a je v ní řešeno její území,“ uvedl na začátku listopadu na tiskové konferenci ke stavebnímu zákonu první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Systém plánování a přípravy území je potřeba v projednávaném stavebním zákoně lépe upravit. Územní plán by měl být široce diskutovanou dohodou o území se zapojením mnoha institucí a široké veřejnosti a se zohledněním všech místních specifik. A to mohou zajistit nejlépe města a obce, které jsou nejblíže svým občanům a znají svá území v širších souvislostech, které státní správě mohou unikat.

„V každém velkém městě jsou zastoupeny často protichůdné zájmy – města, městských částí, kraje, investorů, developerů, občanských sdružení a občanů. Nejtěžší je najít dohodu na řešení, které je nejlepší z hlediska města jako celku, a přitom přijatelné i pro skupiny hájící své zájmy,“ uzavírá ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal Sedláček.

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR)

4. prosince 2020