2. září 2020

Místo desítek razítek jen jediné. Nový stavební zákon zkrátí povolování staveb o roky

Místo desítek razítek jen jediné. Nový stavební zákon zkrátí povolování staveb o roky

Oběhat desítky úřadů a získat od nich vytoužené razítko musí nyní všichni, kdo se rozhodnou něco postavit. Týká se to jak velkých developerů či státních investorů, tak i běžných domácností stojících před stavbou nového domova. Aby mohl stavař vůbec přijít se svým záměrem na stavební úřad pro povolení, musí před tím shromáždit stanovisko ke svému stavebnímu záměru od mnoha desítek různorodých úřadů a institucí. To by se nyní mohlo změnit díky novému stavebnímu zákonu, který v pondělí schválila vláda.

ekospol

Státní energetická inspekce, Hasičský záchranný sbor, Povodí Vltavy, Lesy hlavního města Prahy, odbor památkové péče či odbor územního rozvoje. Že nevíte, co mají tyto instituce (kromě sídla v hlavním městě) společného? Jde jen o malý výčet úřadů, jejichž stanovisko potřebuje investor v Praze získat před tím, než se vydá na stavební úřad. Mnoho úředníků navíc řeší tu samou věc. Například dopravou se tak zabývá například Odbor dopravních agend Magistrátu hlavního města Prahy, Odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy, odbor dopravy příslušné městské části či dopravní inspektorát Policie ČR. Kromě zbytečné byrokracie to přináší i vyšší výdaje veřejným rozpočtům, protože musí za stejnou činnost platit hned několik lidí.

Výrazný podíl na počtu oslovovaných institucí mají správci sítí. Pokud se podíváme na náš aktuální projekt Ekorezidence Hodkovičky se 160 byty, tak se bavíme o neuvěřitelných 42 razítkách jen za agendu správců sítí. Jde o mix státních úřadů, městských společností a soukromých firem. I zde by přitom šlo seznam výrazně zredukovat. Jen pražský dopravní podnik se vyjadřuje hned třikrát. Jednou jeho Svodná komise, pak oddělení pro tramvaje a nakonec také oddělení pro metro.

Zahájení stavby však komplikuje nejen obrovský počet nutných razítek, ale hlavně doba vyřizování. Přestože správní řád určuje třicetidenní lhůtu pro vyjádření, která se může u komplikovaných případů protáhnout na dvojnásobek, realita je často jiná. Existují úřady, které si dávají na čas a rozhodnutí vydají až za rok. Nepomůže ani pravidelná urgence, rekordmani tak mají průměrnou lhůtu pro vyjádření kolem osmi měsíců. A to jsme se pořád ještě nedostali ani k podání žádosti o územní rozhodnutí. Investor se tak musí připravit na to, že od podání stavebního záměru do kopnutí do země uběhnou dlouhé roky. U středně velkých rezidenčních projektů v Praze mluvíme průměrně o pěti letech. Výjimkou bohužel nejsou ani řízení táhnoucí se více než dekádu.

Proto vládní schválení stavebního zákona vítám, neboť tohle martyrium odstraňuje. Integruje totiž dosud samostatné procesy (vydávání závazných stanovisek, územního rozhodnutí a stavebního povolení) do jediného řízení zakončeného jediným rozhodnutím. Ve skutečnosti to znamená, že stanoviska takzvaných dotčených orgánů statní správy, což jsou mimo jiné všechny výše zmíněné instituce, si bude zajišťovat stavební úřad sám. Konečně tak i k nám dorazí systém, který například v Německu úspěšně funguje už mnoho desítek let.

Věřím, že nový stavební zákon přinese výrazné zlepšení povolování nových staveb a urychlení celého procesu. České stavebnictví by se tak opět mohlo dostat z krize, do níž ho uvrhl stávající legislativní Kocourkov a koronavirová pandemie.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.