1. ledna 1970

Multifunkční komplex QUADRIO

Multifunkční komplex QUADRIO

V červenci 2012 byla zahájena výstavba dlouho očekávaného administrativně-obchodního komplexu QUADRIO investorské skupiny CPI Group, známého dříve ještě pod názvem COPA Centrum Národní. Koncem února 2013 dosáhla realizace nejnižšího bodu stavby. Generálním dodavatelem je společnost Metrostav. Předpokládaná investice je 3,3 miliardy korun.

Výstavba přímo v historickém jádru Prahy, s hustou zástavbou i dopravní sítí, a památkovou ochranou je velkou výzvou. Náročnost projektu dokládá nejen délka projektové přípravy a velikost projektu, ale také požadavky, které musí budoucí komplex splňovat. Mezi ty patří např. propojení objektu s vestibulem stanice metra B Národní třída, jehož výstup vyústí přímo v pasážích obchodní galerie QUADRIO. „Dalšími úkoly bylo propojit nákupní pasáže QUADRIO s obchodním domem MY nebo zajistit celodenně otevřený průchod z ulice Spálené do Vladislavovy, což se podařilo díky důmyslné architektuře celého komplexu,“ popsal Igor Klajmon, ředitel developmentu CPI Group.

Výjimečná architektura

Právě architektura a tvar komplexu poutají velkou pozornost. „Naší vizí bylo vytvořit moderní budovu s velmi silnou koncepcí, ale zároveň projekt zasadit do kontextu městského prostředí a okolí památkově chráněné zóny,“ uvedl doc. Ing. arch. Jakub Cígler z ateliéru Cigler Marani Architects. Při pohledu shora má stavba půdorys čtyřlístku, kdy ze čtyř vrcholů nejvyššího centrálního bloku vyrůstají jednotlivá kancelářská křídla různých výšek, reagujících na zástavbu okolí. Pasáž propojuje Spálenou ulici s veřejným náměstíčkem oživeným bohatou vegetací. V srdci budovy tak vzniká 3D křižovatka, kde se protnou pěší trasy východ-západ, sever-jih i vertikální komunikace tvořená řadou výtahů a metrem,“ popsal J. Cígler. Snahou CPI Group je navíc rozšířit revitalizovaný prostor za „hranice“ komplexu dál směrem k Národní třídě a do přilehlých prostranství. Zajímavý je také exteriér komplexu. Hlavní vnitřní objekt zdobí unikátní prostorová fasáda připomínající rozlámané sklo, vnější kancelářské věže obepínají ve spodní části pevné lamely, které zčásti kryjí i prosklené stěny obchodních jednotek nákupní galerie.

Multifunkčnost komplexu QUADRIO

Název QUADRIO vychází z anglické hříčky slov, odkazujících na základní tvar budovy, půdorys pater ve tvaru čtyřlístku, na kvalitu projektu a také na čtyři základní funkce, propojující současně práci a volný čas. Komplex zahrnuje kanceláře standardu A+, nákupní galerii, rezidenční dům s luxusními byty a náměstí se zelení, lavičkami a zahrádkami restaurací. Půdorys pater připomíná čtyřlístek, kdy centrální část tvoří pět v jádru propojený budov na ulici Spálené, na něž navazuje samostatný bytový dům na roku ulic Purkyňova a Vladislavova. Ve vzniklém parteru je prostor pro 1 600 m2 velké náměstí pro veřejnost, se zelení a zahradními restauracemi. Nejnižší podzemní podlaží zahrnují sklady a parkovací plochy pro celkem 250 aut, s vjezdem z ulice Vladislavovy. Navazují dvě podzemní a dvě nadzemní podlaží nákupní galerie s celkovou plochou 8 500 m2.

Kanceláře

Ve 3. až 8. nadzemním podlaží komplexu QUADRIO jsou umístěny špičkové kanceláře o celkové ploše 16 400 m2. „Právě zde se projevují největší výhody půdorysného tvaru „čtyřlístku“,“ tvrdí Pavel Skřivánek, ředitel oddělení pronájmů CPI Group. „Nadstandardní obvod fasády umožňuje maximální efektivitu pracovního prostoru bez tzv. hluchých a nevyužitých míst. Denní světlo totiž dopadá téměř na každý metr čtvereční plochy, díky čemuž jsme na typické patro o rozloze 3 000 m2 schopni pohodlně umístit až 300 zaměstnanců,“ popisuje Skřivánek. Půdorys a rozmístění technologií navíc usnadňují členění kanceláří, které lze koncipovat jako menší jednotky i jako open-space prostory. Nejmodernější technologie spolu s tvarem budovy a efektivitou prostorového uspořádání výrazně ovlivňují provozní náklady budovy, které mohou v konečném důsledku dosáhnout až 10-20 % oproti standardu. „To je největším benefitem kancelářské budovy QUADRIO, která tímto aspiruje na získání zeleného certifikátu LEED Silver“.

Zdroj: CIA News, Vizualizace: CPI