15. února 2020

Nadační fond pro zdraví dětí se osvědčil. Central Group proto zakládá nový Nadační fond pro lékařský výzkum ve prospěch FN v Motole

Nadační fond pro zdraví dětí se osvědčil. Central Group proto zakládá nový Nadační fond pro lékařský výzkum ve prospěch FN v Motole

Největší český rezidenční stavitel Central Group i v letošním roce přispívá nemalou částkou na dobrou věc. Již 13 let sponzoruje Nadační fond pro zdraví dětí, který byl založen ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě (ÚPMD) v pražském Podolí. Na včerejším galavečeru společnosti byl zároveň představen zcela nový Nadační fond pro lékařský výzkum. Ten Central Group založil ve prospěch Fakultní nemocnice v Motole na podporu vzdělávání a výzkumu v oblasti onkologie a interní medicíny. Obě nadace na galavečeru obdržely šek na jeden milion korun.

Za 13 let podpořil Nadační fond pro zdraví dětí již 170 lékařských projektů. Kromě podpory výzkumu a vzdělávání nadační fond pomáhá také při financování potřebného přístrojového vybavení těch zdravotnických zařízení, která péči o matky a děti zajišťují.

„Nadační fond pro zdraví dětí pomáhá tam, kde je to nejvíce potřeba, pomáhá mladým lékařům z ÚPMD v jejich dalším odborném rozvoji, při získávání nejnovějších poznatků současné lékařské vědy, pomáhá prezentovat výsledky jejich vědecké práce v rámci ČR, ale i v zahraničí, pomáhá při financování potřebného přístrojového vybavení, pomáhá šířit věhlas české lékařské vědy, která měla a má v celosvětovém měřítku své pevné a historické místo,“ ocenil spolupráci doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc. ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě.

5MG_4203

Předávání šeku Nadačnímu fondu pro zdraví dětí na galavečeru Central Group 13. února 2020

„Jsem moc rád, že už třináct let můžeme pomáhat dobré věci. Za tu dobu jsme nadačnímu fondu přispěli mnohamilionovými částkami. Cítíme to jako svou společenskou odpovědnost. Ústav pro péči o matku a dítě je špičkovým odborným pracovištěm a záměrem Central Group je podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na té nejvyšší úrovni. Rozvoj medicíny se přece týká každého z nás,“ vysvětlil důvody dlouhodobé podpory fondu Dušan Kunovský, zakladatel a šéf Central Group.

Nový Nadační fond pro lékařský výzkum

Finanční podpora ÚPMD se velmi osvědčila. Proto se rozhodl Central Group založit ve prospěch Fakultní nemocnice v Motole Nadační fond pro lékařský výzkum, který je zaměřen na podporu výzkumu a vzdělávání v oblasti léčby nádorových a dalších interních onemocnění. Stejně jako u Nadačního fondu pro zdraví dětí firma na své náklady zajišťuje veškeré organizační a administrativní záležitosti související s jeho činností. Díky tomu mohou být veškeré příjmy v plné míře využity pro naplnění jeho poslání.

„Na příkladu Nadačního fondu pro zdraví dětí se potvrzuje, že podpora výzkumných a vzdělávacích projektů ve zdravotnictví má velký význam. Proto jsme se rozhodli naši sponzorskou činnost nyní rozšířit. Ve prospěch Fakultní nemocnice v Motole jsme založili Nadační fond pro lékařský výzkum, který je primárně zaměřen na onkologii, interní medicínu a zavádění světových poznatků v těchto důležitých oblastech do praxe. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky tomuto špičkovému českému pracovišti výrazně pomohou ještě více zvýšit procentuální úspěšnost nejen v diagnostice, ale také následné léčbě onkologických a dalších interních onemocnění,“ zdůvodnil založení nového nadačního fondu Dušan Kunovský.

IMG_4255

Předávání šeku Nadačnímu fondu pro lékařský výzkum na galavečeru Central Group 13. února 2020

„Lékařský výzkum je jedno z nejprogresivnějších odvětví vědy, které se v současnosti dynamicky rozvíjí, ale je ovšem také neobyčejně nákladné. Jenom ve Fakultní nemocnici v Motole se z výzkumných a grantových prostředků ročně uvolní až 150 miliónů korun. Na druhé straně přináší viditelné výsledky pro každého z nás, pro každého obyčejného člověka, který se někdy stává pacientem. Proto jsme velmi rádi, že kromě státu, který přináší tyto prostředky, se najdou i soukromí donátoři, kteří přispívají k tomu, aby úroveň vědy ve Fakultní nemocnici v Motole byla na špičkové evropské úrovni, a takového daru si velmi vážíme,“ ocenil podporu JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

Central Group pomáhá i jinde

Společnost Central Group patří mezi hlavní podporovatele Sdružení pro architekturu a rozvoj a je zároveň generálním partnerem pravidelných Summitů architektury a rozvoje, které se snaží o pozitivní stavební rozvoj a které do Prahy přivádí přední světové architekty. Úkolem sdružení je popularizace oboru a vzdělávání a také dosažení prorozvojové legislativy a praxe úřadů.

Central Group je také generálním partnerem prestižní soutěže Česká cena za architekturu pořádané Českou komorou architektů. Kvalitní architektura je totiž tím, co stavbu povyšuje nad průměr, dává jí velkou přidanou hodnotu. Proto na kvalitu v architektuře zejména v posledních letech klade velký důraz. Podporuje rovněž studenty architektury a příbuzných oborů z několika českých měst. Pořádá pro ně architektonické soutěže o zajímavé finanční odměny. Letos proběhl již 12. ročník.