25. října 2017

Nájemní aktivity společnosti Prologis

Nájemní aktivity společnosti Prologis

Prologis oznámil pronájem 1,15 milionu m2 průmyslových distribuční prostor ve střední a východní Evropě (SVE) v roce 2013.

Nájemní aktivity

Společnost Prologis obnovila nájemní smlouvy na 595 000 m2 a podepsala nové smlouvy o pronájmu více než 363 000 m2. Obsazenost portfolia společnosti v regionu střední a východní Evropy dosáhla 89,5% k 31. prosinci 2013.

Výstavba

V roce 2013 zahájila společnost Prologis ve střední a východní Evropě výstavbu tří nemovitostí o celkové rozloze 75 300 m2 včetně spekulativní výstavby v České republice, které se stala první výstavbou tohoto typu od roku 2009. Tato budova byla po prvních dvou měsících plně pronajata. Společnost Prologis začala pro společnost Neonet výstavbu o rozloze 17 800 m2 h v Prologis Parku VratislavV a výstavbu nemovitosti čítající 7 000 m2 v Prologis Parku Janki pro společnost ROHLIG SUUS Logistics. V přípravném stádiu je také výstavba na míru o rozloze 13 900 m2 pro společnost TOMRA na Slovensku.

Ben Bannatyne, výkonný ředitel společnosti Prologis pro region střední a východní Evropy, řekl: „Pronájem více než jednoho milionu metrů čtverečních v kombinaci se zahájením výstavby tří nových nemovitostí na míru v roce 2013 a průkazné návratnosti spekulativní výstavby to vše je důvod k pozitivnímu výhledu do roku 2014,“ a dodal, „budeme i nadále navyšovat obsazenost našeho současného portfolia a v souladu s naší investiční strategií budeme pokračovat v monetizaci našich pozemků na klíčových trzích v Polsku, v České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku.“

Prodeje

Prologis prodala dvě parcely o celkové rozloze téměř 31 hektarů. 17,4 hektarů u české Břeclavi a 13,5 hektarů u polské Vratislavi.

Udržitelnost

Celkem pět nemovitostí společnosti Prologis získalo na své výsledky v oblasti dopadů na životní prostředí certifikaci BREAAM a hodnocení „dobrý“. BREAAM je vedoucí světově uznávaná hodnotící metoda vztahující se na udržitelnost budov.

  • Budova 2 v Prologis Parku Vratislav V
  • Budova 3 v Prologis Parku Vratislav V
  • Rozšířená budova 3 v Prologis Parku Janki
  • Budova 7 v Prologis Parku Praha Jirny
  • Budova 7 v Prologis Parku Bratislava

Korporátní sociální zodpovědnost

17. května zaměstnanci společnosti Prologis v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku společně se svými kolegy v dalších 16 zemích světa odpracovali celkem 7 000 hodin ve prospěch charitativních projektů. Akce se konala v rámci prvního firemního globálního dne - „IMPACT Day“. Prologis pokračuje v aktivitách spojených s CSR a nedávno byla zařazena již po šesté v řadě mezi 100 globálních nejudržitelnějších korporací na světě (“Global 100 Sustainable Corporations in the World”).

Společnost je aktivní na trzích v pěti zemích střední a východní Evropy (Polsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko a Rumunsko). Společnost Prologis je s portfoliem sestávajícím z více než 3,6 milionů metrů čtverečních vedoucím vlastníkem distribučních nemovitostí ve střední a východní Evropě (k 31. prosinci 2013).

Zdroj a foto: Prologis