1. ledna 1970

Návrat developerů na trh s kancelářemi

Návrat developerů na trh s kancelářemi

Díky zvýšené poptávce se snižuje procento neobsazených prostorů.

Podle údajů, kterými disponuje CB Richard Ellis (CBRE), trh s kancelářskými prostory ve střední a východní Evropě (SVE) během prvního pololetí 2011 mírně vzrostl, avšak počet ukončených projektů zůstává nízký.

Přes nedávný nárůst zahájených projektů ve střední a východní Evropě nejsou odhady počtu úspěšně ukončených projektů příliš optimistické. Způsobují to zejména přetrvávající potíže s financováním. A navzdory skutečnosti, že většina věřitelů požaduje předpronájmy, po několikaleté přestávce se na trhu objevily spekulativní projekty.

Situace v Moskvě odráží očekávaná nařízení, ovšem některé trhy v jihovýchodní Evropě jsou poznamenány množstvím nedokončených projektů a čelí nedostatku kancelářských prostorů. Procento neobsazených prostorů ve střední a východní Evropě kleslo pod 14 %, což je důsledek omezeného počtu nových prostorů a zvýšené poptávky. Pokračuje tak trend 2% poklesu, který trh zaznamenával od čtvrtého kvartálu 2010. Z velké části je způsoben pozitivními tendencemi, které převládají v hlavních městech východní Evropy. Nejlepší situace je ve Varšavě, kde se procento neobsazených prostorů pohybuje kolem 6 %, nejhůře je na tom Bělehrad s 24 %.

Jos Tromp, ředitel oddělení pro výzkum a poradenství v regionu SVE, řekl: „Přestože poptávka na většině trhů vzrostla, čistá absorpce zůstala více méně nezměněna, nebo dokonce poklesla. Nízkou úroveň čisté absorpce může vysvětlovat vyšší podíl předpronájmů, zejména na trzích v Praze a ve Varšavě. Dalším důvodem je omezená "nová poptávka“, neboť rostoucí element současné poptávky tvoří relokace.

Díky nejednotnosti v trendech se liší i perspektiva růstu v jednotlivých částech regionu. Díky meziročnímu růstu nájmů ve výši 20 – 25 % USD (růst v EUR byl nižší) zaznamenaly pevný nárůst Moskva a Kyjev, zatímco prime rents* ve Varšavě se ve srovnání s prvním půlrokem 2011 zvýšily o 13 % . Některé jihovýchodní metropole, jako je Sofie a Záhřeb, čelí sestupným tlakům.

Celkový obrat investic na trhu s kancelářskými nemovitostmi v prvním půlroku 2011 dosáhl 2,2 miliardy eur, což je jen o něco méně než celkový obrat za rok 2010 (2,5 miliardy). Údaje zahrnují i kancelářskou část akvizice Europolisu, kterou zrealizovala společnost CA Immo. Nejvýznamnější výsledky za rok 2011 dosáhly Rusko a Polsko. Společně byly odpovědné za více než 75 % celkového objemu investic za tento rok v SVE.

Zdroj: Kharisma 7. 10. 2011