27. října 2017

Nebořme opuštěný industriál

Nebořme opuštěný industriál

Před deseti lety znamenala výstava Industriální stopy - Architektura konverzí v České republice 2000–2005 v prostorách Karlin Studios pro mnohé návštěvníky zjevení. Měnila pohled veřejnosti na industriál, na devastované a opuštěné továrny, sklady, pivovary.

Co je od té doby jiné? Ve středu 17. prosince bude v pražské Galerii Jaroslava Fragnera otevřena výstava úspěšných proměn industriálních objektů pro nové využití. Představí nejlepší, nejvíce ceněné, vyhraněné, uznávané i alternativní příklady realizací v České republice za uplynulých deset let. Nejde však jen o stavby, ale i o autory projektů, společenský kontext, překážky i výzvy, s nimiž bylo nutné se vypořádat. Tým Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT pod vedením Benjamina Fragnera vybíral nejzdařilejší příklady z projektů dokončených v letech 2005 až 2015. Koncepčně je výstava s názvem Architektura konverzí rozdělena do pěti tematických bloků podle nové funkce, kterou nabyly, motivů, které vedly ke změně... Každý s ukázkovými příklady. Více informací na www.gjf.cz nebo vcpd.cvut.cz. Realizace, které byly do bilančního projektu Architektura konverzí zahrnuty, musely splnit náročná kritéria ve vztahu k odkazu původního využití a hodnoty. Projekty kurátorský tým pro potřeby výstavy rozdělil dle nově definované funkce: od staveb užitkových (kanceláře, sklady) či komerčních (obchody, restaurace), přes rezidenční (byty, hotely), po veřejně přístupné (muzea, knihovny) a přechodné, jež jsou zpřístupněny dočasně nebo jsou využívány pro tzv. iniciační projekty, nezřídka spojené s kulturou a dalšími tvůrčími obory. Návštěvníci Galerie Jaroslava Fragnera budou moci porovnat proměny zvolených příkladů – od počátečního stavu, přes nedávnou minulost až po nový život. K takovým patří namátkou nedávno realizovaná transformace kotlárny Breitfeld, Daněk a spol. na administrativní budovu Karlin Hall I na Praze 8, bývalý opavský Měšťanský pivovar, jenž byl integrován do nového společenského a obchodního centra Breda & Weinstein, případně objevně přiblížená proměna části areálu společnosti Vítkovice. Relikty české průmyslové minulosti a jejich smysluplné oživení jsou dlouholetým ústředním tématem platformy Industriální stopy, se kterou je výstava Architektura konverzí úzce spjata. Výstava je součástí projektu Industriální topografie a v lednu na ni naváže stejnojmenná výpravná publikace, mapující úspěšné proměny průmyslových budov. „Kniha nebude pouhým souborem efektních staveb – odráží i společenskou atmosféru, ve které budovy proměnou procházely nebo procházejí,“ upřesňuje Benjamin Fragner, vedoucí Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze.

Zdroj: Galerie Jaroslava Fragnera