27. října 2017

Nefunkční databáze napáchá veliké škody

Nefunkční databáze napáchá veliké škody

Dopravní podnik a jeho registr vozidel, který vedl k frontám a stížnostem lidí, nemožnost odbavovat, prodávat jízdenky, zastavení výroby, protože roboti nemají kde brát data, problémy s účtováním, výplatami, ztráty v prodeji na e-shopech. To jsou známé i méně známé případy, za kterými je možné hledat nefunkční databázi. Jak je možné se bránit? Aktivním monitoringem. Na trhu je nový monitorovací nástroj v podobě služby TSMON od databázového specialisty Tomáše Solaře. Určený je pro jakoukoli společnost nebo instituci, která využívá jako úložiště pro svá data databázi.

Společnosti nevěnují dostatečnou pozornost databázím. Nevědí, jak se databáze chová, jak je nastavená, co se může stát a co ji ohrožuje. Žijí v nevědomosti a ve slepé víře, že je vše nastaveno a funguje tak, jak má a že se nemůže nic stát. Databáze jsou jako živý organismus. Rostou, vyvíjí se a mění. Neustále se s nimi pracuje, a proto je potřeba je kontrolovat. Zdali například není potřeba něco změnit, upravit nebo vylepšit. Vše má potom vliv na výkonnost a hlavně plynulý chod databáze, potažmo celého informačního systému.

ERP systémy, intranet, ekonomické systémy, GIS (geografický informační systém) a vlastní aplikace, banky, pojišťovny a mnoho dalších institucí má svá data uložená v databázích. Vše je v databázích a bude v databázích. To je podle nezávislého konzultanta a databázového administrátora Tomáše Solaře budoucnost, ale je velkou chybou opomenout pravidelnou údržbu a servis.

Čas od času se průšvihy objeví v médiích. „V podstatě každá firma má databázi klientů a účetní systém. Je to pak jen o tom, jakou platformu používají. Nejrozšířenější jsou Oracle, MS SQL, MySQL, DB2. Databázi by měli sledovat, neboť tam mají uložená klíčová data potřebná pro jejich činnost a jejich ztráta způsobí obrovské finanční škody,“ varuje odborník Solař s tím, že mnohdy stačí chvilková nedostupnost databáze a nastávají velké nepříjemnosti. Nedostupnost po delší dobu je velký problém, nemluvě o poškození. To se pak doslova zastaví celá firma nebo minimálně oddělení, které databáze využívá.

Radí, že minimálně je nutné zálohovat data a dané zálohy kontrolovat, pak sledovat alert.log (chronologický písemný záznam zpráv a chyb v databázi Oracle), kde se zapisují důležité události, chyby a další parametry. Nezbytná je pravidelná kontrola. Nastavení je klíčové pro běh, ale i pro výkonnost dané databáze. Má to stejnou prioritu jako aktualizace operačních systémů počítačů či aplikací a programů. Klienti nemusí vědět, co kontrolovat, není to jejich obor, od toho mají službu nebo rovnou specialistu.

Dodavatel příliš nepomůže

Důvodu, proč firmy nevěnují databázím patřičnou pozornost, je více. „Nemají lidi, kteří by rozuměli databázím, nechtějí do toho investovat anebo prostě věří dodavateli aplikace, že napravení v případě problémů zajistí,“ vyjmenovává zkušený databázový administrátor. Je to podle něj ale velký omyl. Dodavatelé většinou nainstalují aplikaci do nějaké přednastavené databáze, aby do ní mohla poté opět jejich aplikace ukládat data, a tím to končí. Nikdo už neřeší případné chyby v databázi, zálohování, pravidelnou údržbu a servis.

Praxe je taková, že dodavatelé většinou ručí za aplikace, nikoli za databázi, ta patří společnosti. Firma si ji koupila, „zalicencovala“ a provozuje ji. Dohady nastanou, jakmile něco nefunguje. Dodavatel to svede na databázi, a tím přechází odpovědnost na firmu či úřad.  Ty nemají odborníky a pak hledají, kdo by jim mohl pomoci, nebo zaplatí obrovské sumy dodavateli, pokud je ochoten pomoci. Většina klientů specialisty kontaktuje až ve chvíli, kdy databáze neběží, a přitom se dá jejím pádům z 80 % předejít. Stačí poměrně málo času na základní kontrolu. Něco jiného je ladění výkonosti.

Cestou ochrany je pravidelný monitoring, který upozorní na náhlou změnu parametrů a nefunkčnost naplánovaných úloh. Pokud není v silách ani finančních možnostech společnosti či úřadu profesionála zaměstnat na plný úvazek, či se brání drahému outsourcingu, na trhu jsou k mání nezávislí konzultanti, ale je potřeba vybírat.

Nový monitorovací nástroj TSMON na nesrovnalosti upozorní

Proto vyvinul Tomáš Solař nástroj TSMON. Nejprve pro vlastní potřeby a nyní je k dispozici cenově dostupná služba monitoringu, kterou zajišťuje pro všechny zájemce. Běžní klienti jsou ze státní správy a samosprávy, menší výrobní firmy nebo různé obchodní firmy, které mají svoje ERP (pozn. Enterprise Resource Planning, česky Plánování podnikových zdrojů nebo někdy též podnikový informační systém) postavené na Oracle databázi.

Nástroj sleduje zvolené parametry a zahlásí, pokud se něco děje špatně. Frekvence kontrol se dá libovolně stanovit, pro většinu parametrů však stačí 2-3x denně. Díky tomuto nástroji mají uživatelé databází zajištěný každodenní monitoring profesionálem, který je navíc schopný jim v případě potíží ihned pomoci. Kontroluje základní parametry, které zapříčiní z 80 % zastavení databáze.

Síla TSMON je v jednoduchosti a variabilitě. Lze sledovat cokoli

Jedná se o službu, a tak uživatel nemusí kupovat žádný specifický program a k němu podporu. Nemusí instalovat žádný program a ani žádný software v podobě monitorovacího agenta na databázovém serveru. Stačí jeden uživatel a možnost odeslat soubor s posbíranými hodnotami. Služba slouží na kontrolu alert.logu, úspěšnosti záloh a dalších klíčových parametrů podle přání uživatele. Primárně slouží pro monitoring databáze Oracle, ale možnost je monitorovat jakoukoli databázi. Například MS SQL, Sybase, DB2, MySQLatd. 

Odhalí například chyby v alert.logu, nebo když dodavatel aplikace udělá změny v databázi a ta ze dne na den naroste na dvojnásobek, přijde na nefunkční zálohování po upgreadu operačního systému nebo zvýšený výskyt nevalidních objektů po špatné aktualizaci aplikace. Rovněž odhalí zvýšený počet připojení, kdy nová verze aplikace neuzavírá spojení a ty se jen zvětšují. Veškeré takové případy by znamenaly zastavení databáze, ihned nebo brzy, a s tím související problémy.

Výhody oproti jiným podobným na trhu? Určitě cena odpovídající hodnotě hodiny práce konzultanta: jedna databáze je zpoplatněna částkou 1500 korun měsíčně. Druhá databáze za zvýhodněnou cenu 2500 korun a třetí stojí 3000 korun měsíčně. Více databází podléhá individuální ceně. U TSMONu není nutná instalace, aktualizace, dostatečné drahé licence v databázi. Pro srovnání konzultační firmy si účtují minimálně 1 den, tedy cenu daleko převyšující 10 tisíc korun.

Z jednoho místa je možné sledovat databáze, které jsou na různých verzích operačních systémů, VPN sítích, protože data (pozn. neposílají se žádné citlivé údaje a ani další informace o firmě) v podobě ukazatelů jsou zasílané do cloudu a poté zpracované přes webové rozhraní aplikací. Uživatelé také získají nouzový kontakt v případě havárie, člověka, který je připraven pomoci 24x7.

U TSMONu je možné zvolit lokální úložiště, místo cloudu, varianta vhodná pro outsourcingové společnosti, které by přes něj chtěly spravovat databáze vlastních klientů.

Zdroj: TSMON