1. ledna 1970

Nejdražší kancelářské trhy na světě

Nejdražší kancelářské trhy na světě

Podle nové globální zprávy Colliers International o kancelářském trhu dosahují globální trhy po četných problémech v Evropě, Číně a Spojených státech ekonomické rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Zatímco se zdá, že některé trhy stále ještě zaostávají, většina zažívá větší stabilitu než v předchozích letech. Mnohé trhy dokonce zažívají stabilitu poprvé po několika letech.

Přední světové trhy stále nejdražší

„Je zajímavé, že minulá, současná i budoucí olympijská města patřila v roce 2012 mezi tři města  s nejnižší mírou neobsazenosti - Rio de Janeiro 2,2 %, Peking 3,5 % a Londýn 5 %,“ řekl Mark Charlton, vedoucí průzkumu trhu v Colliers International. „Nájemné v Riu je třikrát vyšší než kdekoliv jinde v Latinské Americe a mělo by růst pouze vlivem olympijských her a světového šampionátu.“

„Přední světové trhy Hong Kong, Londýn a Tokio jsou i nadále nejdražšími z pohledu nájemních nákladů, v Hong Kongu je to 154,78 dolarů, v Londýně 143,14 dolarů a v Tokiu 99,29 dolarů. Přestože náklady v Londýně meziročně rostou o téměř 10 dolarů a v Hong Kongu klesají o obdobnou hodnotu, stále zůstávají nejdražšími místy pro pronájem kancelářských prostor.“ Charlton pokračuje: „Pokud se podíváme na základní výnosy z nemovitostí nejvyšší kategorie, je Hong Kong celosvětově znovu na špičce žebříčku s nejvyššími výnosy, konkrétně 2,53 %, následuje Vídeň (3,5 %) a Curych (3,8 %). Tyto vysoké výnosy jsou výsledkem silné poptávky investorů po omezeném množství kvalitních prostor. Investoři nadále upřednostňují tyto trhy díky relativní stabilitě a statutu bezpečné investice.“

Odborníci z Colliers poukazují na několik klíčových globálních trendů v roce 2013, které podtrhují toto hledání rovnováhy:

  • Evropa: Zatímco hrozba rozpadu eurozóny se snížila, evropský kancelářský trh pracuje i nadále v pomalém tempu s možností růstu nájemného v částech severní Evropy jako je Německo a Skandinávie a snížením nájemného ve většině zemí jižní Evropy a v některých okrajových zemích střední a východní Evropy. Zatímco poptávka ze strany nájemců v Německu začala v prvním čtvrtletí roku 2013 růst, očekává se, že v Paříži dojde v letošním roce ke stabilizaci poptávky.
  • Spojené státy a Kanada: Silné trhy ICEE (intelektuální kapitál, energie a vzdělávání) zůstanou v tomto roce hlavním tahounem růstu zaměstnanosti pracovníků využívajících kanceláře. Míra neobsazenosti se v prvním čtvrtletí roku 2013 zlepšila na necelých 14 %, přičemž klesala během pěti po sobě jdoucích čtvrtletích. Očekává se výrazný nárůst v prodejích na rezidenčním trhu, což v průběhu roku 2013 pozitivně ovlivní kancelářský trh v předměstských částech, protože poskytovatelé služeb otevírají nové kanceláře a začínají najímat novou pracovní sílu, která se zaměří na nové projekty, a to zejména v těžce zasažených oblastech jako jsou Phoenix, Las Vegas a některé části Floridy.    
  • Mexiko City: Nová výstavba kancelářských prostor je intenzivní, v roce 2012 se postavilo 20 nových budov, dalších 54 bylo v prvním čtvrtletí 2013 ve fázi výstavby a absorpce se zvýšila o 17 %. Očekává se, že v příštích pěti letech se zvýší nabídka kancelářských prostor v Mexiko City o přibližně 3,2 milionů čtverečních stop, ale díky stabilní míře neobsazenosti by dostatečná absorpce na trhu měla prostory v nových budovách zaplnit.
  • Peking: Zatímco se poptávka po kancelářských prostorách třídy „A“ ve druhé polovině roku 2012 snížila a absorpce také výrazně klesla, celkové sazby nájemného stále rostly o téměř 20 %. Očekává se, že poptávka zůstane po zbytek roku 2013 převážně stabilní.
  • Sydney a Melbourne: Tuzemské investice se od roku 2011 zdvojnásobily, nyní tvoří 78 % a očekává se, že zůstanou silné. Nájemní trh zůstává pomalý navzdory klesající míře neobsazenosti, pozitivní absorpci a růstu nájemného,  kdy převážnou část aktivity tvoří prodloužené nájemní smlouvy a konsolidace. Nedostatek podnikatelské důvěry v Melbourne vedlo ke zpomalení poptávky a závazků nájemců. Nicméně experti z Colliers očekávají, že se jistota na trh vrátí a oživí poptávku v roce 2014. 
  • Bombaj: Navzdory opatrnosti nájemců vzrostla absorpce kancelářských prostor v roce 2012.  Poptávku táhnou bankovnictví, finanční služby, pojišťovnictví a IT sektor. Colliers očekává, že zdravá poptávka bude pokračovat i v roce 2013, kdy oblasti The Andheri, BKC a Lower Parel budou preferovanými lokalitami díky dostupnosti kancelářských prostor třídy „A“.

Zdroj: Colliers International, Foto: Lombard Ordier