1. ledna 1970

Německý certifikační systém DGNB (II.)

Německý certifikační systém DGNB (II.)

Certifikační systém DGNB byl vyvinutý Německou radou pro šetrné budovy (German Sustainable Building Council, DGNB) jako účinný nástroj, který pomáhá při navrhování, realizaci a provozu šetrných budov. Systém může být použit pro nové a stávající budovy i městské části. Druhá část článku přináší základní informace o tomto certifikačním systému.

Screen Shot 2017-10-17 at 21.42.14Kritéria – základní prvky certifikace

Při vývoji systému certifikace se definuje šest hodnoticích oblastí tak, že každá z nich obsahuje různá kritéria reprezentující danou oblast udržitelné výstavby. Verze 2010 schématu certifikace DGNB Nové kancelářské a administrativní budovy je například založena na 48 kritériích. Z nich 42 kritérií se týká vlastností budovy a šest lokality, která se však hodnotí samostatně.

Mezi kritéria z oblasti ekologických aspektů patří například potenciál globálního oteplování, rizika pro životní prostředí, šetrné využívání zdrojů/dřeva, spotřeba primární energie a podíl obnovitelných zdrojů. Hodnocení ekonomických aspektů se zaměřuje především na náklady související s životním cyklem, zatímco z hlediska sociálně-kulturních a funkčních aspektů se hodnotí faktory, jako jsou tepelný a akustický komfort, kvalita vnitřního vzduchu, dostupnost veřejnou dopravou, ale také zajištění přístupu pro handicapované osoby a aspekty bezpečnosti.

Technická kvalita stavby se odráží v kritériích, jako jsou požární bezpečnost, snadné čištění a údržba, zvuková izolace a těsnost obvodového pláště. Integrovaný návrh je důležitým předpokladem udržitelnosti budovy, proto hodnocení oblasti procesní kvality zahrnuje kvalitu procesu plánování i proces výstavby. Poslední, ale ne nepodstatná oblast hodnocení – lokalita – posuzuje takové aspekty, jako jsou rizika mikroprostředí, stav lokality a jejího okolí, dostupnost a vzdálenost prvků občanské vybavenosti. Je však třeba připomenout, že hodnocení lokality je oddělené od celkového hodnocení budovy a nemá vliv na výši dosaženého skóre. Důvodem je možnost objektivního porovnání budov v různých lokalitách.

 

Certifikace jako nástroj optimalizace

Precertifikace umožňuje projektantům, stejně jako investorům a majitelům budov, optimalizovat své projekty již ve fázi plánování. Proces vytváří základ pro plánování udržitelné výstavby a podporuje její integrovaný návrh. Podporuje transparentnost procesu plánování i výstavby a přispívá ke zlepšení kvality budovy. Precertifikace také podporuje jednotlivé rozhodovací procesy a zároveň vyžaduje od všech zúčastněných stran jasné definování požadavků. Stává se tak důležitým zprostředkovatelem při komunikaci ohledně cílů plánování a výstavby samotné.

Kromě toho precertifikace zvyšuje pravděpodobnost, že budova skutečně dosáhne po jejím dokončení plánovaných cílů a kvality. Proces také zvyšuje pravděpodobnost, že dokončená budova získá certifikát bez problémů a předběžného hodnocení bude skutečně dosaženo.  Precertifikace také poskytuje marketingové výhody při uvádění budovy na trh ještě během jejího plánování či její výstavby.

Vzhledem k tomu, že systém vyžaduje vysokou úroveň transparentnosti, je možné doložit budoucí kvalitu a výkonové charakteristiky budovy již ve fázi plánování, což zvyšuje šance, že se budova snadněji pronajme či prodá.

Internacionalizace systému DGNB

Certifikace DGNB představuje systém druhé generace certifikací. Je tedy komplexnější než dřívější snahy o změření udržitelnosti zastavěného prostředí. Jednou z hlavních předností systému DGNB je vysoká míra flexibility, která umožňuje jeho přizpůsobení budoucímu technickému i společenskému vývoji a regionálním zvláštnostem. Mohou zahrnovat klima, strukturální a právní požadavky, kulturní zvyklosti. Díky těmto vlastnostem je certifikace DGNB velmi rychle internacionalizována. Jen několik měsíců poté, co byly uděleny první certifikáty DGNB, byly získány certifikáty i v jiných zemích, jako je například Rakousko. Mnoho dalších projektů po celé Evropě získalo certifikaci v následujících letech.

DGNB si klade za cíl optimálně přizpůsobovat svůj certifikační systém požadavkům v jiných zemích. To se děje pomocí partnerství s místními neziskovými a nevládními organizacemi. Mezinárodní rada představenstva DGNB a její partnerské organizace pomáhají zajistit vysoký standard kvality pro mezinárodní aplikace. Rakouská rada pro šetrné budovy (Ogni) byla první, kdo systém převzal a na jaře roku 2010 tak byly uděleny první certifikáty v rakouské verzi systému DGNB. Bulharsko, Dánsko a Švýcarsko také systém převzali a přizpůsobili jej svým specifickým potřebám. Jiné země, jako je Čína, Brazílie, Thajsko a Španělsko, je v současné době následují. Po snadnější šíření systému za hranice Německa nabízí DGNB pro konzultanty a auditory DGNB mezinárodní školení v Německu a dalších zemích.

Zdroj a tabulka:CZGBC