27. října 2017

NOVA Green Energy s novým správcem

NOVA Green Energy s novým správcem

Speciální fond kvalifikovaných investorů NOVA Green Energy, otevřený podílový fond (NGEF), vstoupil do nového roku s novým správcem. Tím je investiční společnost REDSIDE. Nově také nabízí možnost investice v českých korunách, a tím i zamezení nežádoucích výkyvů směnného kurzu. Fond se orientuje na investice do energetiky s primárním důrazem na obnovitelné zdroje a energetické využití odpadu.

Fond NGEF vlastní 14 OZE elektráren. Přibydou další bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny, i vodní elektrárny. V Čechách je to podle srovnatelných parametrů jediný otevřený podílový fond investující majoritně do obnovitelných zdrojů, který umí navíc objektivně prokázat, že investorům vydělá z těchto fondů nejvyšší výnos odpovídající 7-9 % čistého zhodnocení ročně. Fond investuje do projektů na území střední a východní Evropy. Fond měl k prosinci 2014 velikost 32 690 985 €. Výkonnost fondu podle předběžných výsledků byla 6,5 % p.a. pro investory, přičemž fond je neustále ve fázi naplňování a příští rok by měl dosáhnout 8% čistého zhodnocení pro investory. V rámci tak krátkého období se jedná o skutečně výrazné finanční zhodnocení. Mezi největší podílníky patří bankovní skupina ERSTE, J & T a slovenské penzijní pojišťovny. Cílem fondu je mít 30 % podílníků z řad soukromých osob a 70 % budou tvořit institucionální investoři.

„Zelený fond v sobě spojuje odpovědnost k životnímu prostředí s nadprůměrnými výnosy a také z hlediska bezpečnosti je alternativou k státním dluhopisům. Díky své investiční strategii je fond volbou pro konzervativní investory, kterým dokáže poskytnout násobně vyšší zhodnocení než obdobné investiční nástroje,“ míní předseda investičního výboru fondu NOVA Green Energy Juraj Dvořák.

Fond, jehož jedním ze zakládajících partnerů byla Arca Capital, má konzervativní strategii s cílem přinášet investorům dlouhodobý stabilní výnos a vyšší likviditu. NGEF je určený jak pro institucionální, tak pro individuální investory, přičemž minimální výše investice činí ekvivalent 125 000 EUR. Fond spojuje v sobě přísně regulovanou strukturu s dohledem ČNB a jistotu výnosu danou státními výkupními cenami. Fondy kvalifikovaných investorů, jako relativně nový segment investičních fondů, mají z hlediska objemu stále rostoucí trend. Kvalifikovaného investora definuje zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech v § 272.

Parametry ke srovnání:

Velikost: NGEF byl založen v na konci ledna 2013 a jeho velikost byla k září 2014 tohoto roku 21,9 mil. EUR. Nyní jeho velikost dosahuje více než 32 milionů EUR.

Projekty a plány do budoucna: s velikostí se pojí také počet projektů a jejich rozdělení. NGEF kupuje jenom funkční zapojené elektrárny již s vytvořeným rezervním fondem, ve kterých má majoritní podíl. Vlastní 14 elektráren s výkonem 16 MW na Slovensku a v Česku. Probíhá akvizice 5 MW fotovoltaického zdroje a až do 9 MW bioplynových stanic na území České a Slovenské republiky.  V průběhu 2015 přibydou i vodní elektrárny s výkonem 8,5 MW.

Strategie nákupu aktiv: NGEF neinvestuje do projektů ve fázi přípravy (development). Všechno jsou to oproti obdobným fondům funkční, zapojené projekty s vytvořeným rezervním fondem.

Partneři / investoři fondu: za jednoznačné plus považujeme Erste Group Bank jako partnera fondu. Tato banka je známá svou velkou konzervativností. Dále do fondu vstupují jiní velmi silní institucionální investoři. Jednoznačně to vypovídá o kvalitě a výrazném potenciálu fondu na růst.

Výnos: Co se výnosu týká, je NGEF ve fázi svého růstu přitom tvoří čistý zisk pro investory 6,5 % p.a. (anualizovaná výkonnost).

Zdroj: NOVA Green Energy