1. ledna 1970

Nová studie PwC o snižování emisí

Nová studie PwC o snižování emisí

Společnost PwC zveřejnila čtvrté vydání své publikace týkající se snižování emisí CO2 “Low Carbon Economy Index”, ve které analyzuje plnění závazků stanovených na summitu v Kodani. Globální ekonomika selhává v plnění svých závazků ve snižování emisí CO2 nad běžnou míru a staví nás tak před ještě větší výzvu než dříve.

Roční analýza PwC je založena na vyhodnocení jedné základní veličiny – rychlosti změny globální intenzity CO2. V tomto roce studie ukázala, že požadované zlepšení v emisích CO2 s ohledem na stanovený cíl (oteplení o 2°C) se zvýšilo na 5,1 % ročně, a to od tohoto okamžiku až do roku 2050.

 

Skutečná zjištěná míra zlepšení emisí CO2 v roce 2011 byla 0,8 %. Dokonce i zdvojnásobení současné míry dekarbonizace by stále znamenalo emise CO2 vedoucí k 6 °C v globálním oteplování. Pokud si chceme zachovat více než 50% šanci vyhnout se zvýšení teploty o 2°C, je třeba zvýšit naše tempo dekarbonizace šestkrát. Graf ukazuje stanovené závazky na snižování emisí CO2 (šedě) a skutečně dosažené zlepšení ve snížení emisí CO2 (červeně). Vzhledem k nedodržení požadovaného poklesu od roku 2001 by bylo nyní třeba zvýšit roční tempo poklesu z 0,8 % na 5,1 % (červená čárkovaná čára).

Více informací a rozbor ukazatelů je uveden v publikované studii PwC.