27. října 2017

Nová zelená úsporám platí od 1. dubna

Nová zelená úsporám platí od 1. dubna

Snaha o snižování energetické náročnosti výroby a zvyšování ekologické šetrnosti stavebních materiálů přinesla v České republice jeden z prvních konkrétních výsledků. Součástí programu Nová zelená úsporám, který vstoupil v platnost 1. dubna, je u obnovy stávajících rodinných domů možnost státní bonifikace, a to pro materiály s environmentálním prohlášením o produktu (EPD). Změna, k níž dochází, se týká jak dotací na zateplení obálky rodinných domů, tak některých dalších dílčích prací, jejichž cílem je snižování energetické náročnosti.

Dotace začne být žadatelům poskytována podle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy. Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na maximálně 50 %řádně doložených výdajů. Pro projekty rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je tato suma peněz navýšena o 10 %. Největší částka, na kterou bude mít vlastník domu nárok, bude 5 milionů korun.

Změny provedlo Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, kdy se na přípravě podílela i Česká rada pro šetrné budovy ve spolupráci se svými členy. V případě, že bude zpracován odborný posudek a zajištěn odborný technický dozor, bude celková výše podpory bonifikována částkou  2 000 Kč nad stanovený limit 25 000 korun za podmínky, že budou při rekonstrukci použity materiály s deklarací EPD. Materiály s ověřeným EPD musí být použity minimálně na 50 procentech výměry zateplovaných konstrukcí.

„Jedná se o první případ, kdy je v Česku u rekonstrukcí rodinných domů zohledněna deklarace EPD. Naším cílem je, aby tato certifikace byla do budoucnosti využívána o mnoho více. Příkladem je pro nás v tomto smyslu třeba Rakousko. EPD považujeme za nejvhodnější nástroj pro skutečný posun budov k vyšší udržitelnosti,“ komentovala nové podmínky Simona Kalvoda, výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy.

„Jsme rádi, že se o environmentální certifikaci díky podpoře státní správy začne mluvit i mimo odborné kruhy. Je načase si vzít příklad z jiných zemí Evropy, pro které životní prostředí není úplně prázdný pojem. Vnímáme to jako první krok, lépe řečeno krůček, správným směrem a věříme, že budou následovat další,“ říká tomu Kateřina Závodníková, vedoucí pracovní skupiny Udržitelné materiály České rady pro šetrné budovy a Public Affairs manažerka pro společnost Saint Gobain Construction Products, divize Isover a dodává: „Problematiku EPD jsme v naší firmě, respektive české pobočce začali řešit před pěti lety, naše francouzská matka o několik let dříve.  V současné době nám informace z celého výrobního cyklu jasně ukazují, zda jsme například při vývoji nového produktu byli úspěšní ve zlepšení jednotlivých kategorií dopadů na životní prostředí.“

„Zavedení podpory EPD vnímáme jako první krok správným směrem. Důležité bude nastavení konkrétních environmentálních kritérií z EPD v příštích výzvách a zejména promítnutí EPD do výběrových řízení státu. Česko by tak mohlo postupně dohnat západní země, které tato kritéria již často používají,“ vysvětluje Ondřej Šrámek, Public Affairs and Sustainability Manager společnosti Knauf Insulation a současně i místopředseda představenstva České rady pro šetrné budovy.

Zdroj: CZGB