27. října 2017

Nové právní kroky proti Crestylu

Nové právní kroky proti Crestylu

Právní spor mezi společnostmi Flow East a Ballymore/NAMA se dále vystupňoval poté, co Flow East nabídl o 7 milionů eur - a sice 87 milionů eur - více za palác Savarin než přednostní uchazeč Crestyl Developments. Flow East tvrdí, že (očekávaný) prodej Savarinu by mohl představovat protiprávní státní podporu společnosti Crestyl od NALM a připravuje v tomto ohledu další právní kroky. Prodejní cena je totiž mnohem nižší než nejvyšší nabídka na trhu a neodpovídá ceně, která by byla přijatelná pro soukromého investora za standardních tržních podmínek.

Od samého počátku výběrového řízení dávala společnost Flow East jasně najevo, že je ochotna garantovat nejvyšší nabídku vzhledem ke směrné ceně Ballymoru € 80m. Společnosti Flow East byl původně udělen společností Ballymore status přednostního uchazeče při ceně 81,5m EUR, avšak následně byl Flow East vyřazen z tendru z nevysvětlených důvodů. Podle společnosti Flow East, byli vyloučeni z výběrového řízení bez právní či obchodní příčiny. Flow East se pokusil komunikovat s NAMA a NALM, správní agenturou úvěru. Vzhledem k tomu, že společnost Flow East nabídla nejvyšší částku, zdálo se jí, že je v nejlepší pozici dostát cíle NAMA, a to nabídnout nejvyšší možný návrat prostředků pro irské a evropské daňové poplatníky.

Flow East vyzývá irskou vládu, aby prošetřila nesrovnalosti spojené s NAMA

James Woolf, předseda představenstva Flow East, uvádí: "Toto je mimořádně nespravedlivá situace pro irské daňové poplatníky a jen NAMA může vysvětlit, proč přijali o 7 milionu eur méně za komplex paláce Savarin. Flow East má zajištěno financování, má 25 let zkušeností s rekonstrukcí historických budov a naším jediným cílem bylo obnovit palác Savarin k jeho původní slávě, poté co ho Ballymore nechal zanedbat v průběhu předchozích let. "

"NAMA byla založena za účelem získat zpět peníze daňových poplatníků poté, co se zhroutil irský bankovní systém v roce 2008. My jsme za palác Savarin nabídli markantně nejvyšší nabídku. Proč byla naše nabídka odmítnuta? Domnívám se, že irští daňoví poplatníci vyžadují důkladné vládní šetření v tom, jak Ballymore/NAMA vybrali společnost, která nabídla téměř o 10% nižší nabídku než je ta naše aktuální? "
Historie případu

Flow East, developer, který se specializuje na rekonstrukce historických budov, ještě podal dvě občanskoprávní žaloby v souvislosti s nesprávným postupem a porušení smlouvy při prodeji paláce Savarin společností Ballymore Properties společnosti Crestyl Developments.

Jak říká společnost Flow East, byla pozvána, aby se účastnila výběrového řízení o palác Savarin koncem loňského roku a hned se zaručila, že nabídne nejvyšší částku. Na tomto základě Ballymore udělil Flow East status přednostního uchazeče.

únoru Ballymore oznámil společnosti Flow East, že byla vyřazena z tendru ve prospěch dalších třech uchazečů poté, co byla společnosti Flow East formálně udělena exkluzivita. James Woolf uvádí: " To nebyla jen ústní dohoda; to bylo předmětem formálních, právních závazků, které byly vyjednávány a odsouhlaseny mezi Ballymore Properties a Flow East."

Flow East věděl, že cena musí být pro prodejce tím nejdůležitějším. Ačkoli Ballymore byl technicky majitelem Paláce Savarin, tím hlavním aktérem byla NAMA – Irská vládní agentura založena za účelem získat zpět peníze patřící daňovým poplatníkům po kolapsu irských bank v roce 2008. Dokumenty k prodeji mluvily jasně: „strukturovaný a transparentní proces organizovaný Cushman & Wakefield ve spojení s NAMA“.

Společnost Flow East uvádí, že byla náhle vyloučena z výběrového řízení bez zjevného důvodu, a proto se pokusila komunikovat s NAMA a NALM, se správní agenturou úvěru. Vzhledem k tomu, že společnost Flow East nabídla nejvyšší částku, zdálo se jí, že je v nejlepší  pozici dostát cíle NAMA, a to nabídnout nejvyšší možný návrat prostředků pro irské daňové poplatníky.

"K našemu překvapení NAMA/NALM odmítli o tomto problému s námi diskutovat" říká Woolf. "Sdělili nám, že  nebyli zapojeni do detailů výběrového řízení a výhradně se zabývali úvěry, které stály za Ballymore jako vlastníkem paláce. To nám nedávalo smysl a rozhodně to není to, jaká role byla popsána v prodejních materiálech".

Flow East instruoval své advokáty, aby žalovali Ballymore Properties pro porušení smlouvy a pro nesprávný soutěžní postup při prodeji paláce Savarin. Případy dále pokračují. James Woolf tvrdí, že v sázce jsou důležité zásady.

"Domníváme se, že výběrové řízení na palác Savarin bylo méně než férové. Nikdo nám nebyl schopen vysvětlit, proč naše postavení přednostního uchazeče bylo náhle zrušeno. Vztah mezi Ballymore, NAMA a Cushman & Wakefield je nejasný: kdo je skutečný prodejce? Zdravý rozum nám říká, že to je NAMA, ale bylo nám tvrzeno, že tak to není".

"Vzhledem k tomu, že nám nebylo nabídnuto žádné vysvětlení, cítili jsme nutnost nechat prověřit správnost tohoto výběrového řízení u soudu".

Zdroj: Flow East