1. ledna 1970

O úsporách rozhodují i maličkosti

O úsporách rozhodují i maličkosti

Téma úspor v oblasti energie se stále častěji dostává z našich domácností i na naše pracoviště. Podobně jako doma i v kancelářských prostorech býváme často vyzýváni k šetření a zodpovědnému chování. Některá opatření můžeme udělat i sami, složitější problémy dokáže odkrýt až podrobnější analýza.

Několik základních chyb

Vlivem moderních architektonických trendů vyrostla ve městech sice esteticky zajímavá, ale ne vždy energeticky úsporná byznys centra. Z efektních skleněných průčelí budov se stávají energetičtí strašáci. I přes možnosti dnešní doby, moderní materiály praxe ukazuje, že ne vždy jsou při výstavbě dodrženy profesionální postupy a navrhované materiály (na fotografii lokalizace netěsnosti oken).

Připomeňme však několik základních chyb, jichž se v kancelářích dopouštíme. V kancelářských open space prostorách je zvykem k vytápění (či chlazení) využívat konvektory, které se z estetických důvodů často zakrývají. A i když je překrytí řešeno designovými mřížkami, přes které teplo (či chlad) volně proudí, není výjimkou, že jsou na takto vytvořeném prostoru dlouhodobě skladovány různorodé předměty. Nejčastěji jde o pořadače či jiné kancelářské vybavení, které brání prostupu tepla a snižují efektivitu vytápění a chlazení. Tento aspekt se později projeví ve výši nákladů nejen za teplo, ale i za servis a údržbu. Konvertory se takto totiž mohou přehřívat, více se v nich shromažďuje prach a jiné nečistoty.

Dnešní kancelářské prostory jsou často koncipovány tak, aby byly dostatečně variabilní. Pomocí nenáročného posouvání příček lze jednoduše měnit dispozice prostoru a jeho funkční využití. Nesmíme však přitom zapomínat na přizpůsobení zónování místnosti s ohledem na vytápění či chlazení. Pokud máme původně jeden velký prostor s jedním snímačem a nastavením jedné zóny, po rozdělení např. na dva menší je třeba přizpůsobit i zónování a umístění snímače, příp. přidat další. Je to velmi často vyskytující se jev. V jednom prostoru je nepřiměřený chlad a ve druhém dochází k přetápění. Zanedbáním tohoto aspektu dochází ke snižování efektivity zásobování teplem/chladem. Podobné pravidlo platí i pro vzduchotechniku. V místnostech, které nemají přirozené větrání (okna), se může stát, že při předělení velkého prostoru zůstane odsávání vzduchu v jedné místnosti a přívod vzduchu ve druhé (netěsnost oken lze vidět i na další heatmapě).

Další možností, jak ušetřit na energiích, je úspora v oblasti osvětlení. Díky inteligentním systémům, které je možné instalovat i na stávající svítidla, je dnes relativně snadné centrálně ovládat a zónovat celé budovy a osvětlení. Nejde jen o zhasínání svítidel, např. na základě senzorů pohybu, ale také o jejich ztlumení podle intenzity denního světla. Na závěr je třeba uvést, že jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují spotřebu a úspory energie, je samotný lidský faktor. Naše zkušenosti potvrzují, že k zodpovědnému přístupu třeba zaměstnance pravidelně motivovat. Dobré zkušenosti máme s výchovně-vzdělávací eco-friendly kampaní. Formou nálepek zaměstnance upozorňujeme na šetření elektřinou či efektivní větrání místnosti.

Termovizní snímky a jejich využití při zjišťování úniků tepla

Pokud vám i přes zavedené úspory náklady na energie neklesly, je dobré obrátit se na odborníky. V dnešní době se v podobných případech využívá například i exaktní metoda, která dokáže identifikovat několik problémů najednou. Termovize je nedestruktivní, bezdotykový způsob, který znázorňuje a vyhodnocuje povrchové rozložení teploty pomocí termovizní kamery. Termovizní kamera pracuje na principu přeměny infračerveného (neviditelného) záření na běžným okem viditelný optický výstup. Každý předmět, který má teplotu vyšší než absolutní nula - 0 Kelvinů, vydává infračervené záření v závislosti na tepotě. Termovizní kamera dokáže toto infračervené záření zachytit a pomocí řídicí elektroniky znázornit povrchové rozložení teploty měřeného objektu. Podle rozložení teploty na povrchu měřeného objektu je možné odhalit tepelné mosty, místa se zvýšenou vlhkostí nebo nekvalitní provedení řemeslnických prací. Výhodou použití termovizní kamery je fakt, že neomezuje provoz budov, zařízení a technologií a s okamžitou lokalizací dokáže vyhodnotit problémová místa a anomálie.

Pomocí termovizní diagnostiky je možné zjistit i tyto problémy:

  • vyhledávání úniků teplé vody při haváriích (identifikace a lokalizace poruchy),
  • vyhledávání úniků tepla, identifikace chyb ve stavebních konstrukcích (které způsobují tepelné ztráty či jiné problémy),
  • pomoc při stavebních úpravách (např. při podlahovém vytápění - pomocí termovizního měření dokážeme určit, kde se nachází podlahové vytápění či jiné tepelné rozvody a zamezit tak zásahům do nich, případně zabránit jejich poškození),
  • diagnostika problémů v rozvaděčích či jiných elektrických zařízeních - pomocí snímku dokážeme určit, který elektrický prvek se přehřívá (zvýšený přechodový odpor), a je tedy zdrojem potenciálních problémů, i když navenek se ještě nic neprojevilo (preventivní diagnostika) (viz na fotografii termovizní snímek rozvaděče).

Autor: Ing. František Sás je ředitelem úseku energetického managementu společnosti Cofely. Během své kariéry pracoval především v oblasti technicko-investičních činností a tepelné energetiky. V tomto oboru začínal na pozici programátora řídicích systémů, kde získal dobrý základ pro svou další práci i na manažerských postech. Je zároveň energetickým auditorem a držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k podnikání v tepelné energetice.