28. března 2018

Obermeyer helika a Intar navrhly hasičskou stanici nejvyšší kategorie pro vojenské letiště kbely

Obermeyer helika a Intar navrhly hasičskou stanici nejvyšší kategorie pro vojenské letiště kbely

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA zpracovala pro Ministerstvo obrany ČR projekt na výstavbu nové hasičské stanice na letišti Praha-Kbely. Jde o stanici nejvyšší kategorie typu C, v České republice teprve třetí. OBERMEYER HELIKA v součinnosti se společností INTAR připravila projektovou dokumentaci od architektonické studie až po prováděcí projekt, včetně vybavení speciálními technologiemi pro výcvik posádky. Začátek výstavby je plánován na rok 2018.

Hasicska stanice_Kbely_2

Nová hasičská stanice vybudovaná na ploše 3 000 m2 bude zajišťovat komplexní zázemí pro letištní hasičskou jednotku, tedy poskytovat vhodné prostory pro pobyt a výcvik personálu a pro garážování mobilní zásahové hasičské techniky. Součástí areálu o rozloze 13 000 m2 bude i multifunkční cvičná věž určená pro požární sport, lezecký a slaňovací výcvik a zároveň pro sušení hadic. Projekt zahrnuje i vybudování komunikací pro dopravní obslužnost budovy s návazností na stávající komunikace v areálu a dále venkovní skladovací a výcvikové zpevněné plochy.

„Objekt vznikne jako novostavba na dosud nezastavěné ploše. Jeho umístění reflektuje požadavek zadavatele na dosažitelnost každého bodu letiště v co nejkratším čase. Umístěn je proto ve středu délky letiště a blízko vzletovým a pojezdovým drahám. To umožňuje i přímé vizuální spojení s řídicí věží,“ vysvětluje Jiří Fousek, generální ředitel společnosti OBERMEYER HELIKA. Budova má tři nadzemní podlaží s hrubou podlažní plochou 5 200 m2 a celkovou výškou 12 m. Konstrukce bude železobetonová, založená na pilotách, s klasicky vyzdívaným pláštěm.

Prostory pro zázemí, fyzickou přípravu i techniku

Koncepce hasičské stanice vychází z její základní funkce, tedy vhodného spojení nepřetržitého pobytu osob v zásahové pohotovosti s umístěním požární techniky. Dle projektu je budova rozčleněna do tří hlavních sekcí – garáže, pobytové prostory a prostory pro fyzickou přípravu. Jednotlivé části jsou od sebe odděleny prosklenými trakty schodišť. První část představuje prostory pro garáže, které dosahují do výšky dvou podlaží a jsou navrženy pro 18 hasičských vozidel. První nadzemní podlaží střední části budovy slouží jako skladové a servisní zázemí a je zde umístěna provozní technologie objektu. Ve druhém poschodí se pak nacházejí šatny mužstva, dílny a sklady techniků. Třetí podlaží, rovněž ve středové části, v půdorysu ustupuje. Projekt počítá s jeho využitím pro pobyt jednotky. Jsou zde naplánovány ložnice, učebna, klubovna a kuchyňka. Také se zde nacházejí kanceláře velení a dispečink s operátory. Třetí část budovy je vyhrazena prostorům pro fyzickou přípravu členů hasičského sboru. K dispozici zde budou mít tělocvičnu, posilovnu a tréninkový polygon simulující jednotlivé druhy zásahů.

Výstavba by měla začít v roce 2018 a dokončení se plánuje na rok 2019. Zadavatelem projektu je Ministerstvo obrany České republiky. Generálním dodavatelem projektové dokumentace je společnost INTAR a.s.