29. října 2017

Obermeyer Helika podpořila SF ČVUT

Obermeyer Helika podpořila SF ČVUT

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář Obermeyer Helika podpořila Stavební fakultu ČVUT v Praze sponzorským darem v hodnotě 100 000 Kč. Finanční částka je určená na podporu vzdělávání budoucích odborníků ve stavebnictví a na prohloubení vzájemné spolupráce mezi akademickou sférou a projekční praxí.

Předání se uskutečnilo během slavnostního setkání, které společnost Obermeyer Helika uspořádala na konci června v Národní technické knihovně v Praze u příležitosti 25. výročí svého založení. Šek z rukou Maximiliana Grauvogla, majitele a jednatele skupiny Obermeyer, převzala za Fakultu stavební ČVUT prof. Ing. Alena Kohoutková, CSc., která uvedla: „Je to poprvé, kdy fakulta dostala sponzorský dar na podporu vzdělávání budoucích odborníků ve stavebnictví a prohloubení vzájemné spolupráce mezi akademickou sférou a projekční praxí bez dalších podmínek.“

Společnost Obermeyer Helika spolupracuje s ČVUT již řadu let. „Jsme přesvědčeni, že podpora studentů technických oborů je vždy obrovským vkladem do budoucnosti každé země. Vzhledem k zaměření naší společnosti jsme se proto rozhodli poskytnout finanční dar právě Fakultě stavební a věříme, že i díky tomuto příspěvku budou moci studenti při svém studiu využívat nejmodernější techniku a současně získávat zkušenosti i mimo univerzitní vzdělávání ve spolupráci s profesionály z oboru,“ dodal Maximilian Grauvogl.

Zdroj: Obermeyer Helika a. s.