6. května 2018

OBERMEYER HELIKA se podílí na pilotním projektu Smíchov City v Praze

OBERMEYER HELIKA se podílí na pilotním projektu Smíchov City v Praze

Architektonická, projekční a stavebně-poradenská kancelář OBERMEYER HELIKA spolupracuje s generálním projektantem EBM – Expert Building Management na první etapě polyfunkčního domu Smíchov City Sever. Plánovaný projekt má v následujících letech vzniknout v Praze 5 na Smíchově v nové zástavbě mezi autobusovým nádražím Na Knížecí a vlakovým nádražím Smíchov.

Obermeyer_text

Foto: Nová smíchovská čtvrť developera Sekyra Group

Výstavba první etapy nového polyfunkčního domu Smíchov City Sever, jehož developerem je společnost Sekyra Group, by měla být zahájena na konci příštího roku. Vzniknout má sedmipodlažní dům s 223 bytovými jednotkami, ateliéry a retailovými prostory. První nadzemní podlaží poskytne prostory pro administrativní jednotky. Ve třech podzemních podlažích budou vytvořeny prostory pro hromadné garáže, sklady a technické zázemí objektu.

Společnost OBERMEYER HELIKA dosud v rámci projektu zpracovala dokumentaci pro územní rozhodnutí a nyní spolupracuje na fázi projektové dokumentace pro stavební povolení. OBERMEYER HELIKA zajišťuje pro EBM profesní díly vzduchotechniky, zdravotně technické instalace a rozvody tepla, chladu a plynu. V současné době probíhá zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a následovat by mělo vydání územního rozhodnutí.

„Díky dlouhodobé vzájemné spolupráci s EBM jsme se dohodli na spolupráci i na tomto pilotním projektu nově vznikajícího areálu Smíchov City, který je pro naši divizi TZB další výzvou,“ uvádí Jiří Fousek, generální ředitel společnosti OBERMEYER HELIKA.

Stavba bude po architektonické stránce řešena jako několik samostatných domů městské zástavby. Po konstrukční stránce půjde o jeden monoblok s monolitickou železobetonovou nosnou konstrukcí. Samotná stavba se člení na devět sekcí, z nichž každá je odlišena názvem a bude prezentována rozdílným materiálem či jiným architektonickým detailem. V některé sekci budou například použity prvky lodžií, v jiné zase balkóny. Sekce mají záměrně různé výšky pater, různé výšky parteru a v neposlední řadě různé celkové výšky atiky. Tento návrh má zabezpečit, aby navrhovaný blok nepůsobil jako jeden velký monolit, ale aby co nejvíce připomínal původní rostlé město.

Snahou je navrhnout do uličních prostor reprezentativnější charakter průčelí a do vnitrobloku fasády zohledňující lidské měřítko. Vnitroblok je jakési srdce a má podporovat vzájemnou komunikaci a pospolitost komunity žijící v objektu. Ve vnitrobloku budou umístěny různé typy zeleně, od travnatých ploch přes keřové porosty až po vzrostlé stromy.

 

Společnost OBERMEYER HELIKA a.s. patří k největším architektonickým, projekčním a stavebně-poradenským kancelářím v ČR. Poskytuje komplexní služby v oblasti architektury, projektování, konstrukcí a dopravních staveb, TZB a šetrných budov, projektového managementu a odborného technického poradenství. Na českém i slovenském trhu je firma jedním z lídrů projektování ve 3D a modelování staveb systémem BIM. Do širokého portfolia projektů, na kterých se společnost OBERMEYER HELIKA podílela, náleží rezidenční komplexy, obchodní centra, kancelářské budovy, budovy pro státní správu, kulturní instituce, objekty sloužící zdravotnictví a lázeňství, církevní objekty, stavby pro školství, průmyslové a logistické areály i stavby dopravní infrastruktury a letišť. Mezi její nejvýznamnější reference se řadí například Nové divadlo v Plzni, O2 Arena, obchodní centra Quadrio, Černý Most a Chodov, Základní škola Roztoky či dětské oddělení Fakultní nemocnice Motol. Má také bohaté zkušenosti s přípravou urbanistických studií v ČR i v zahraničí.

Společnost s původním názvem Helika své podnikání v České republice rozběhla v letech 1990−1991 a od května 2004 rozšířila své aktivity na Slovensko a otevřela pobočku v Bratislavě. V červnu 2007 se stala součástí nadnárodní skupiny Obermeyer, která patří k největším projekčním kancelářím v Evropě s celosvětovou působností.

Ilustrační foto: Smíchov City Sever