27. března 2020

Objem investic v zemích střední a východní Evropy zůstal v roce 2019 vysoký, ca. 13,7 miliard EUR na konci roku, jen kousek za rekordním 2018

Objem investic v zemích střední a východní Evropy zůstal v roce 2019 vysoký, ca. 13,7 miliard EUR na konci roku, jen kousek za rekordním 2018

Zájem investorů o trhy střední a východní Evropy v roce 2020 zůstává silný

stažený soubor

Podrobnosti čtěte v nejnovější zprávě společnosti Colliers International: Investiční scéna v zemích východní a středné Evropy Q1-Q4 2019

Polsko se stalo hlavní cílovou zemí, kam v roce 2019 mířil mezinárodní kapitál s objemy investic, které představovaly 55% celkové částky investic do zemí CEE6. Česká republika následovala s 24% podílem a Maďarsko s 13%. Na jiných místech v regionu objemy ivestic objemů v letech 2018 a 2017 nedosáhly.

Navzdory rekordně nízkým výnosům na většině trhů a ve většine sektorů se v příštích 12 měsících očekává další komprese výnosů kvůli množství kapitálu, pro které hledají investoři vhodné a výnosné uplatnění.

Kancelářský sektor byl v roce 2019 v investiční činnosti dominantní a představoval přesně polovinu všech investičních objemů. Ve srovnání s rokem 2018 se maloobchodní i průmyslový objem meziročně snížil přibližně o jednu třetinu a hotely meziročně výrazně vzrostly.

Domácí investoři ze střední a východní Evropy byli v průběhu roku 2019 nejaktivnější, zejména český a maďarský kapitál byl investován jak na domácích trzích, tak na okolních trzích v rámci střední a východní Evropy. Příkladem toho byla společnost WING (Maďarsko), která získala většinový podíl ve společnosti Echo Investment (Polsko), a skupina CPI, která nadále rozšiřuje svou platformu a portfolio v celém regionu.

Typicky aktivní západoevropští investoři zaostali za investory ze střední a východní Evropy s 26% objemu celkově investovaného kapitálu. Investoři z Asie, konkrétně z Jižní Koreje, také zvýšili svou činnost a převýšili v aktivitě Jižní Afriku.

„Celkově je různorodost zdrojů kapitálu pro celý CEE region velmi přínosná. Očekáváme, že to bude i nadále pokračovat a tyto regiony zůstanou pro investory velmi atraktivní,” komentuje Kevin Turpin, regionální ředitel průzkumu trhu pro východní a střední Evropu. “Pokud jde o budoucnost, existuje řada faktorů, které ovlivní způsob, jakým stavíme, pronajímáme a investujeme do nemovitostí, avšak v globálních ekonomikách se očekává zpomalení, jehož rozsah ještě není jasný. To bude mít dopad na trhy s nemovitostmi, nicméně nyní má celý trh východní a střední Evropy silný základ a pro investory bude i v roce 2020 stále atraktivní. Doufáme, že zájem investorů se potká s dostupnou nabídkou.”

„Region střední a východní Evropy je i nadále jednou z nejdynamičtějších a nejatraktivnějších investičních destinací v Evropě, což jasně dokládají dostupná data. Investiční činnost byla v roce 2019 a bude i v budoucnu skutečně omezena pouze nabídkou. Všechny další faktory, jako jsou domácí investice, zájem mezinárodních investorů, míra financování a pronájem ukazují, že náš region si i nadále zasluhuje trvalý růst, který doposud zažívá,“ dodává Luke Dawson, generální ředitel a vedoucí kapitálových trhů, CEE.