1. ledna 1970

Obsazenost pražských kanceláři klesá

Obsazenost pražských kanceláři klesá

Podle údajů sdružení Prague Research Forum (PRF) dosáhla celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze na konci prvního čtvrtletí roku 2012 úrovně 2,81 mil. metrů čtverečních. Až 69 % z celkové plochy představují budovy kategorie A, zbytek tvoří kanceláře třídy B. Zpráva dále uvádí, že v prvním čtvrtletí roku 2012 byly dokončeny dvě administrativní budovy a sice B3 Pankrác (s rozlohou 23.300 m2) v Praze 4 a Keystone (5.650 m2) v Praze 8. Podle PRF by ještě do konce roku 2012 mělo přibít 83.500 m2 administrativy a dalších více než 135.000 m2 by mělo být dokončeno v roce 2013.

Jak ve srovnání s předchozím čtvrtletím, tak i meziročně poklesla hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů a to o 6 %. Její objem dosáhl 79.750 m2.

V sledovaném období se více jak 40 % z objemu pronájmů uskutečnil v Praze 5. Celkový podíl renegociací nájemních smluv na hrubé realizované poptávce dosáhl za první čtvrtletí 47 %.

Největšími transakcemi byly pronájem ploch Vodafonu v City West (16.300 m2) v Praze 5, renegociace KPMG na Florenc Office Center (10.900 m2) v Praze 8 a renegociace firmy Johnson & Johnson (4.500 m2) v Anděl Parku v Praze 5. Výsledkem těchto skutečností je, že míra neobsazenosti v prvním čtvrtletí 2012 mírně stoupla na hodnotu 12,3 %, přičemž plocha volných kancelářských prostor v Praze dosáhla úrovně 344.000 m2. V centru města přitom nejvyšší nájemné zůstalo na úrovni 20,0 – 21,0 eur za metr čtvereční na měsíc.

Zdroj: Stavební forum, SF/pb, 19.4.2012

http://www.stavebni-forum.cz/…irne-klesla/

Ilustrační foto: http://www.flickr.com/…photostream/