1. ledna 1970

Open space - ano či ne?

Open space - ano či ne?

Otevřený prostor kanceláří, v nichž jsou pracovníci takříkajíc všem na očích, je v našich zeměpisných šířkách oblíbený a mnohé firmy si na tenhle trend již zvykly. Zda však jde o prostor ideální pro celodenní pracování, je diskutabilní.

Co se týče využití pracovního prostoru, volný, velký prostor nabízí množství alternativ na jeho zařízení. Open space model je tedy velmi výhodný pro zaměstnavatele, který s tímto prostorem může pracovat tak, aby ho rozčlenil pro své podnikání co nejlíp. Výhodou je jistě možnost racionalizace prostoru ve smyslu efektivního členění částí kanceláří a také přehled o práci zaměstnanců. Více pracovních stolů a tím i pracovních míst na jednom místě nabízí i jednodušší řešení zdrojů, připojení počítačů a ostatních sítí. Do open space kanceláře se také vejde více zaměstnanců než do samostatných a oddělených kanceláří. Tento druh pracovního prostředí k nám přišel z Ameriky, kde se objevil již v sedmdesátých letech 20. století. Od té doby už uběhl nějaký ten rok a daly se odsledovat různé příznivé i nepříznivé vlivy takového pracovního prostředí na zaměstnance. V současnosti jde o zvažování jiných alternativ řešení pracovního prostředí a právě ve Spojených státech se od open space kanceláří začalo upouštět.

Spokojený zaměstnanec je výkonný zaměstnanec

Po několika letech využívání otevřených kanceláří se přišlo na mnohé nežádoucí účinky pobytu v takovém prostředí. Kromě hlučných počítačů, klimatizace, nedostatku čerstvého vzduchu, neoptimální teploty, nepohodlí z nedostatku soukromí a možnosti soustředit se, zvažovali psychologové i fakt, že vytížený zaměstnanec by měl mít možnost zregenerovat se během pracovního dne. Současným trendem je tedy zřizování menších, útulnějších kanceláří, které jsou propojeny s odpočinkovými místnostmi, tzv. „Napping rooms“, kde si během dne může zaměstnanec zdřímnout, případně si jen chvíli lehnout a zavřít oči. Pokud má zaměstnanec možnost odpočinout si, případně popřemýšlet před zásadními rozhodnutími, jeho práce je mnohem efektivnější a užitečnější. Podle studií právě open space model zařízení kanceláří nepřinesl očekávaný efekt soudržnosti kolektivu a optimálního pracovního prostoru. Na začátku převládaly kanceláře rozčleněné do jakýchsi boxů, kde měl zaměstnanec svůj prostor oddělený zástěnou, později se však tyto bariéry snižovaly, až se od nich zcela upustilo, případně jde jen o estetický prvek v kanceláři.

Příjemné prostředí je alfou a omegou

V práci tráví zaměstnanci podstatnou část dne, a proto by se mělo přihlížet i na jejich potřeby. Mělo by jít o prostředí, které je pohodlné a kde se zaměstnanec cítí dobře, kam svým způsobem rád chodí a nic závažné mu v jeho pracovním prostředí nepřekáží. Pro člověka je kromě faktorů, jakými jsou teplota prostředí, kvalita vzduchu a klima, důležité i psychické faktory, tedy to, zda se cítí dobře. To má vliv i na jeho fyzické a psychické zdraví. Open space kancelář rozhodně není určena pro všechny a ani pro každý typ práce. Zaměstnanec je pod celodenním tlakem pracovních povinností, ztrácí soukromí a musí neustále komunikovat s okolními kolegy. Problémem při otevřených kancelářích je právě neindividuální přístup k zaměstnancům. Někdo ke své práci potřebuje klid a soukromí, introvertní povahy mohou doslova trpět v takovém prostředí, naopak extrovertním povahám může vyhovovat neustálá aktivita a možnost být v centru dění. Trend otevřených kanceláří se tedy postupně přehodnocuje a pomalu přestává být aktuální. Na řadu se dostávají individuální řešení vhodná pro jednotlivé zaměstnance. V některých firmách jde dokonce o různé druhy pracovního prostředí, kdy jedna část zaměstnanců potřebuje neustále spolupracovat a komunikovat, zatímco ostatní potřebují soukromí a samostatnou kancelář. V našich končinách však open space koncept stále nachází své příznivce a neustále se využívá. Nově vybudované kanceláře jsou tedy často řešeny tímto modelem. Je však na zvážení, zda je to správný nebo nesprávný krok.

Zdroj: http://realexpert.sk/…e-prezitkom/