1. ledna 1970

Optimální kávový režim v kanceláři (I.)

Optimální kávový režim v kanceláři (I.)

Je nad slunce jasnější, že káva a pitný režim tvoří základní výbavu každé správné firmy, která má zájem o produktivitu svých zaměstnanců. Káva neodmyslitelně provází a zpříjemňuje obchodní setkání s vašimi zákazníky, partnery nebo budoucími klienty. Otázkou však zůstává, zda je servírovaná káva zdravá a zda je naplněn její skutečný potenciál. Víme, že malé detaily mají často velký význam, a zde bych právě poukázal na sílu černého magického moku, kterého se denně zkonzumují na světě více než 2 miliardy šálků.

Mohou být setkání v kanceláři výjimečná?

Víme, jak těžké je oslovit nového zákazníka, vybudovat důvěru a zajistit, aby si nás zapamatoval. Mnoho potenciálních partnerů nebo zákazníků mě denní plán plný schůzek, přitom je neustále tlačí čas a často si až ke konci dne shrnují množství přijatých informací a pocity z jednání. Na co si však vzpomínají určitě? Nu, na nepříjemnou obsluhu při obědě, který měl navíc daleko od gurmánského zážitku. Nebo naopak na jídlo z pravých ingrediencí, které bylo navíc podpořeno příjemným servisem, který vylepšil den a podnítil do další práce. To, co platí o jídle, platí i o pochutině - kávě. Nabídnout kvalitně připravenou a kvalitní kávu je výborná příležitost, jak zajistit i ve vaší firmě naklonění misky vah ve prospěch vztahu se zaměstnanci, partnery či zákazníky. Nechtěli byste, aby o jednání u vás vyprávěli klienti dalším potenciálním partnerům ještě mnoho dní? Společnost Starbucks na tomto principu vybudovala miliardový byznys, tak proč byste si nepolepšili i vy?

Vždyť dobrá káva vůbec není levná...

Často se setkávám s tím, že si lidé v kanceláři stěžují na kvalitu kávy, kterou si často spojují s vybranou značkou nebo směsí. Ano, jsou lepší a horší směsi, vyšší a nižší kvalita, dovolím si tvrdit, že samotná značka a výběr směsi ovlivňují výsledek na méně než 50%. Mnohem důležitější je zajistit si adekvátní stroj, umět ho správně nastavit a naučit se alespoň základní principy přípravy zdravé a výjimečné kávy. Samotný chuťový profil by měl být vybrán na základě ochutnávky, přičemž ze zkušenosti mohu říci, že v našich kancelářích preferujeme směsi sicilského typu pražení s obsahem Robusty, která zajistí sametovou pěnu, plnější chuť a vyšší obsah kofeinu žádaný pro povzbuzení během náročného dne. Zde se opět setkávám s tvrzeními, že jen 100% Arabica je to nejlepší, o čemž si dovolím polemizovat a na objasnění se můžete těšit v pokračování našeho seriálu. "100 lidí 100 chutí", tato konstanta je neměnná. Optimální řešení vůbec nemusí být drahé a často se stává, že za méně peněz, zajištěním adekvátního vybavení a nastavení, se dostaneme k výrazně vyšší kvalitě a požitku.

Tři základní pravidla

Možná vás zklamu, když řeknu, že neexistuje jedno správné řešení. Tak jako nemohu prohlásit, že ta či ona značka, nebo přesněji řečeno směs, je ta nejlepší, zůstanu zdrženlivý i při doporučení konkrétního řešení, které záleží zejména na požadavcích klienta - firmy. Za důležité však považuji držet se 3 základních pravidel, u nichž platí Paretovo pravidlo, že 20 % vstupů přináší 80 % hodnoty.

Pokračování v článku Optimální kávový režim v kanceláři (II.)