1. ledna 1970

Ozdravení stavebnictví pomocí BIM?

Ozdravení stavebnictví pomocí BIM?

Česká republika má méně než rok na to, aby evropskou směrnici 2014/24/EU týkající se veřejných zakázek zapracovala do svého právního řádu. Díky této směrnici se otevírá možnost požadovat BIM (Informační model stavby) jako prostředek pro dokladování a monitorování kvality dodávaného díla u všech veřejných zakázek. Nová směrnice by tak v budoucnu mohla vést k ozdravení stavebnictví a výběrových řízení, především díky tomu, že by kritérium ceny bylo doplněno o větší důraz na kvalitu díla, efektivitu a udržitelný růst. Nezanedbatelným plusem je také elektronizace veřejných zakázek.

Vlády Velké Británie a Francie již nyní podnikají kroky vedoucí k zefektivnění stavebnictví v podobě zavedení povinné metodiky BIM ve veřejných zakázkách. V severských zemích a Americe je používání BIM velmi rozšířeno u všech typů projektů. V České republice začíná být BIM poptáván především privátními klienty u projektů pozemního stavitelství. Tyto firmy chtějí získat podrobný 3D model se všemi informacemi o provedeném díle, který mohou poté převést do svých Facility Management systémů (systémů řízení a správy budovy).

V oblasti projektování je na trhu již řada projekčních kanceláří, které projektují ve 3D všechny části stavby, včetně technického zařízení. Také stavební firmy se v roli zhotovitelů učí, jak používat BIM pro řízení stavby. Společnost Skanska dnes realizuje již druhý projekt kompletně řízený pomocí BIM a chystá další projekty.

Prvním projektem řízeným v BIM byla kancelářská budova Riverview na Smíchově, druhým je projekt Corso Court v Karlíně. V současné době Skanska připravuje další komerční i rezidenční stavby, které již „poběží plně“ v BIM.

Model je primárně využíván pro koordinaci projektové dokumentace a jako nástroj řízení stavby. Jedná se především o detekci kolizí, koordinační jednání na stavbě pomocí 3D modelu a přesnou tvorbu výkazu výměr. Pilotně se použití modelu testuje také v oblasti bezpečnosti práce a napojení na harmonogramy (4D). Díky informačnímu modelu stavby může Skanska vytvářet, realizovat a spravovat data o projektu v průběhu celého jeho životního cyklu. Model popisuje budovu, její prostory, nosné prvky, materiály a další informace a vlastnosti za použití 3D design programů.

„Obecně přináší metoda BIM přínos všem účastníkům stavebního procesu. Klíčová je týmová spolupráce a sdílení informací aktualizovaného modelu stavby. Řetězec začíná od architekta, projektantů, zhotovitele až po využití ve Facility Managementu,“ říká Miroslav Vyčítal, hlavní stavbyvedoucí projektu Riverview Smíchov.

Administrativní budova Riverview na Smíchovském nábřeží Vltavy v Praze, je první budovou v České republice, která využívala výhod metody BIM nejenom v projekční, ale také v realizační fázi výstavby. Stavba byla realizována pro investora Skanska Property Česká republika, pro něhož byl tento projekt také pilotním.

Přínosem využití BIM v projektu byla vizuálnost řešení a možnost rychlých změn, které byly implementovány často i během kontrolních dnů. Celkově projekt vykazoval díky zpracování dokumentace v BIM nižší chybovost a mohl tak být postaven a předán ve smluvních termínech a cca 5% pod uvažovanými náklady.

Zdroj: SKANSKA