1. ledna 1970

Oživení prodejů a zpětných pronájmů

Oživení prodejů a zpětných pronájmů

Podle nejnovějšího průzkumu Colliers International, lídra v realitním poradenství, dosahují prodeje a zpětné pronájmy nemovitostí od roku 2007 10% všech zaznamenaných investičních transakcí. Tyto transakce představují ve východní Evropě historicky pouze 4,5 % z celkového objemu investic.   

Klíčové závěry ze zprávy Colliers International s názvem „Trh prodejů a zpětných pronájmů“ jsou následující: 

 • S ohledem na současný cyklický a strukturální pokles na realitním investičním trhu se zpráva Colliers International zabývá jednou z možností, jak generovat zisk z komerčních nemovitostí, a tou je prodej a zpětný pronájem.
 • Analýza nezávislých investičních transakcí uskutečněných po celé Evropě od roku 2007 provedená Colliers ukazuje, že podíl prodejů a zpětných pronájmů nemovitostí na celkovém objemu transakcí během vrcholu finanční krize od konce roku 2007 do konce roku 2009 vzrostl, a to na 13 % oproti průměrným 10 % v daném období.     

  Očekává se nárůst investičních transakcí

  „V regionu východní Evropy představují prodeje a zpětné pronájmy do dnešní doby jen 4,5  % ze všech transakcí. Současné podmínky na trhu, jako je omezené poskytování úvěrů, utlumený ekonomický růst a dluhová opatření, poskytují dobrý základ pro nárůst investičních transakcí typu prodej a zpětný pronájem. Pokud současné podmínky na trhu vydrží, a my očekáváme, že ano, může to být zdrojem pro získání kapitálu a nárůst investiční aktivity v krátko- a střednědobém horizontu,“ řekl Damian Harrington, regionální ředitel pro průzkum trhu v Colliers International a dodal „Prodeje a zpětné pronájmy nemusí být nutně spojeny jen s hlavními odvětvími komerčních nemovitostí. Naše analýza prodejů a zpětných pronájmů uskutečněných v minulosti ukazuje, že se týkají  mnoha různých odvětví. Je to sám o sobě relativně likvidní subsektor, na kterém jsou aktivní významní hráči.“

  Oboustranně prospěšná transakce

  Zpráva zdůrazňuje, že se změnami v dlouho zastávaném názoru, že „nemovitosti by měly zůstat v korporátních rukách jako kulturní norma“, by se prodeje a zpětné pronájmy mohly stát důležitým zdrojem investičních transakcí v dlouhodobém horizontu. To je podpořeno skutečností, že nemovitosti vlastněné korporátními subjekty dosahují odhadem 83 % z celkového trhu komerčních nemovitostí.

  „Prodej a zpětný pronájem nemovitosti může korporátním subjektům pomoci získat hotovost, zatímco investorovi poskytnout přístup k jistému a dlouhotrvajícímu zdroji příjmu – jde tedy o transakci prospěšnou pro obě strany. Z pohledu nájemce je hlavní benefit to, že korporátní nájemce si ponechává kontrolu nad každodenním řízením a plánováním byznysu. Z pohledu investora mu zase dobrá smlouva o prodeji umožní zajistit lepší podmínky kapitálového financování, zejména pokud si prodávající zvolí podmínky pronájmu na 10 nebo více let,“ poukazuje Tony Pinnell, ředitel financování nemovitostí Colliers International v Polsku.  

  Zdroj: Colliers, Foto: Stock.xchng