27. října 2017

Palmer Capital hrdým sponzorem RICS

Palmer Capital hrdým sponzorem RICS

Palmer Capital, rychle rostoucí správce nemovitostních fondů a nemovitostí spravující portfolio o celkové hodně jedné miliardy EUR ve střední a východní Evropě, dnes oznámil, že byl generálním sponzorem výročního charitativního softbalového turnaje organizovaného RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). Turnaj se konal 5. června v softbalovém klubu JOUDRS v Praze 8, Bohnicích.

Pátého ročníku tohoto turnaje se zúčastnilo šest týmů ze sektoru nemovitostí. Mezi účastníky byly společnosti Palmer Capital, Capexus + DTZ, CBRE, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank. Výtěžek ze startovného, který musel každý tým zaplatit, šel jedné z lokálních charitativních organizací. Tento rok byly peníze věnovány organizaci Domov Sedlec SPMP o.p.s., která poskytuje pomoc, prostor a podporu lidem s mentálními, případně kombinovanými poruchami v jejich vlastním rozvoji, osvojení teoretických znalostí a praktických dovedností.

Ben Maudling, výkonný ředitel Palmer Capital řekl: „Jsme velice hrdí, že jsme vybrali 110 000 korun pro Domov Sedlec. Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným týmům za jejich dar a doufáme, že náš příspěvek pomůže realizovat nové projekty.“

Renáta Perlíková, zástupkyně ředitelky Domov Sedlec, řekla: „V současné době není jednoduché sehnat sponzora charitativních projektů. Tuto částku použijeme na rekonstrukci Denního stacionáře, kde máme 30 klientů a Chráněného bydlení, kde máme 12 klientů.“

Denní stacionář je sociální vzdělávací program pro dospělé osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením, který těmto lidem umožní žít normální život prostřednictvím osobní péče a asistence dennodenních povinností, jako jsou nakupování a příprava stravy, úklidové činnosti, doprava, sociální kontakt a také vzdělávací služby, jako je výuka klientů jak psát. Chráněné bydlení pomáhá lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením a poskytuje ubytování se speciální asistencí a dává obyvatelům možnost osobního rozvoje.

Palmer Capital také věnovala 20 000 korun softbalovému klubu JOUDRS.

Soutěž si všechny týmy užily. Turnaj vyhrál tým Knight Frank, druzí pak skončili Cushman & Wakefield, následovaní společností Palmer Capital na třetím místě.

Zdroj a foto: Palmer Capital