27. října 2017

Palmer Capital oznamuje výsledky fondu

Palmer Capital oznamuje výsledky fondu

Realitní fond společnosti Palmer Capital Emerging Europe Property Fund oznámil vynikající finanční výsledky za rok 2014. Ze ztráty 133 000 €v roce 2013 se přesunul do zisku 1,12 milionu €po zdanění. Fond navíc snížil své provozní náklady o 14,7 %, zvýšil obsazenost na 75 % a dokončil finanční restrukturalizaci ohlášenou v roce 2012. V důsledku úspěšného hospodaření v roce 2014 doporučí vedení fondu na řádné valné hromadě konané 13. května 2015 vyplacení dividendy 30 centů na akcii.

Guy Barker, generální ředitel Palmer Capital, řekl: „V roce 2014 jsme se soustředili na zlepšení celkové kvality portfolia nemovitostí v době, kdy střední Evropa zažívala pokračující ekonomickou nejistotu a nestabilní poptávku ze strany nájemců. Těší mě, že mohu oznámit, že kroky, které jsme přijali, vedly k zamýšleným výsledkům a že jsme nyní v pozici, kdy můžeme obnovit výplatu dividend našim investorům.“

Restrukturalizace posílila fond EEPF společnosti Palmer Capital ve všech klíčových finančních kritériích

Guy Barker vysvětlil detaily restrukturalizace: „V roce 2014 jsme pro naše slovenské portfolio zajistili nový dlouhodobý úvěrový rámec od Tatra banky a refinancovali jsme náš úvěr na české portfolio od Raiffeisenbank prostřednictvím nového úvěru od Sberbank, která nabídla flexibilnější podmínky. V únoru letošního roku jsme také splatili mimořádný úvěr od SNS Bank. Všechny podřízené úvěry byly splaceny. Všechna tato opatření uzavírají druhou fázi našeho strategického plánu, který jsme oznámili v dubnu 2012.“

Fond zároveň dosáhl druhého ze tří cílů, tedy snížení provozních nákladů, a to o 41,3 % za tři roky. Program snižování nákladů pokračuje a očekává se, že v roce 2015 přinese další zlepšení. Guy Barker také poukázal na řadu dalších ukazatelů úspěšnosti restrukturalizace, kterými jsou: „Smluvní čistý roční příjem fondu z pronájmů vzrostl z 3,34 milionů eur na 3,44 milionů eur. Náš poměr úvěrů k hodnotě se snížil ze 47,5 % na 43,8 %, zatímco průměrná splatnost dluhu vzrostla na 4,39 let. Roční dluhové náklady se snížily o 29 % z 2,8 milionů eur na 1,99 milionů eur a čistá hodnota aktiv fondu se zvýšila z 26,81 milionů eur v roce 2013 na 28,55 milionů eur v roce 2014.“

Fond EEPF společnosti Palmer Capital představuje plány na růst

Strukturální a finanční zlepšení v roce 2014 nasměrovala fond k dosažení třetího strategického cíle stanoveného v dubnu roku 2012, kterým je růst. Guy Barker řekl: „V průběhu loňského roku se nám podařilo dosáhnout významného pokroku v provozu, kvalitě majetku a financování, což nám dodalo sebevědomí obnovit náš celkový strategický cíl, tedy sestavení širšího portfolia nemovitostí vyšší kvality, kde mohou vynikající manažerské dovednosti našeho týmu zajistit lepší výnosy našim investorům.“

Zatímco námi očekávaná poptávka ze strany nájemců zůstává umírněná, není pochyb o tom, že prostředí financování se v posledních devíti měsících podstatně zlepšilo, což má pozitivní vliv na výnosy. Předpokládá se, že jak prestižní, tak i sekundární nemovitosti budou v průběhu následujícího roku vykazovat významnou kompresi výnosů. Povzbuzení přichází také z programu nákupu aktiv Evropské centrální banky.

„Velmi nás těší úspěch našeho restrukturalizačního programu, jsme rádi, že můžeme doporučit výplatu dividend našim investorům a věříme v budoucí příležitosti, které vidíme pro další růst fondu,“ uzavřel Guy Barker.

Zdroj: Palmer Capital