27. října 2017

Partnerství SANANIM a Flow East společně

Partnerství SANANIM a Flow East společně

Developer a vlastník Richtrova domu, společnost Flow East, věnovala při slavnostním rozsvícení vánočního osvětlení Richtrova domu dalších 50 000 Kč nevládní organizaci SANANIM. Tato organizace je jedním z nejstarších a největších poskytovatelů služeb v oblasti prevence a léčby drogových závislostí v zemi. Příspěvek půjde na rekonstrukci Terapeutické komunity Němčice v Heřmani.

Terapeutická komunita je otevřena pro dospělé klienty od 23 let, kteří užívají drogy více než 10 let. Jejím cílem je pomoci klientům, a to zejména prostřednictvím přijímání osobní odpovědnosti, změny životního stylu a osobního růstu, aby se mohli vrátit do společnosti a vést každodenní život. Absolvování všech fází léčby trvá přibližně 12 měsíců. Úspěšnost léčby za předpokladu, že klient terapii dokončí, se pohybuje mezi 60 a 70 %.

„Partnerství mezi námi a charitativní organizací SANANIM je odrazem dlouhodobého úsilí společnosti Flow East přispět ke zlepšení kvality života lidí, kteří žijí či pracují v centru Prahy. Naším cílem je aktivně se podílet na přeměně zanedbaných částí Prahy, jakým je například Václavské námětí, aby se tu lidé cítili bezpečně a rádi tu trávili svůj volný čas. Nedílnou součástí řešení současného stavu centra Prahy je účinný přístup k problematice drog v ulicích,“ komentoval James Woolf, předseda představenstva Flow East.

Jiří Richter, ředitel SANANIMu, dodal: „Tento velkorysý dar půjde na rekonstrukci jednoho z našich rezidenčních léčebných zařízení, kde se každý den mění mnoho životů k lepšímu. Obě naše organizace spolupracují na dosažení společného cíle. Naši klíčovou snahou je odvádět závislé na drogách pryč z ulic a léčit je. Navzdory všeobecnému přesvědčení je možné se ze závislosti vyléčit. Více než 65 % našich klientů, kteří prodělali léčbu, svůj život výrazně změnilo.“ Tento dar navazuje na sérii veřejných iniciativ společnosti Flow East, včetně „Poznej Prahu s Flow East, která seznamuje občany s portfoliem historických budov společnosti prostřednictvím prohlídek, a taky nedávno zahájenou venkovní expozici „Václavské náměstí – Ohnisko změn“, která popisuje historii kultovního náměstí.

Zdroj:Flow East