1. ledna 1970

Pociťujete úzkost na pracovišti?

Pociťujete úzkost na pracovišti?

Pokud jste pracovali v maličké kanceláři, nebo uvízli i jen na několikminut ve výtahu plném lidí, jistě víte, jak nepříjemné mohou být pocity úzkosti. V některých případech může vést práce v malých kójích až k tzv. boxové klaustrofobii.

Příčinou vzniku klaustrofobie a úzkosti může být nepříjemný zážitek, například právě ve výtahu, který se pak fixoval a rozšířil i na jiné situace. Není to ani tak strach z nedostatku vzduchu, jako spíše obava, zda se bude dát z objektu uniknout. Zajímavé je, že inteligentní lidé a lidé s dobrou pamětí trpí fobiemi častěji. Život s klaustrofobií nemusí být velmi odlišný od běžného života, ale v kritických situacích působí na postiženého jedince jako psychický blok, doprovázený pocením, zrychleným dýcháním, nevolností či úzkostí.

Lidé, kteří mají klaustrofobické problémy, se těžko přizpůsobují velmi malým nebo lidmi přeplněným pracovním místům - mnohé kanceláře a kóje jsou skutečně malé. Ještě v květnu 2000 v článku ve Wired Magazine stálo, že  „... typický box v Silicon Valley mohl před několika lety měřit 8 x 8 stop (244 x 244 cm).“ Dnes jsou kóje často pouze dvěma třetinami této velikosti. A zmenšování pokračuje. Prostor je drahý.


Na druhou stranu zaměstnavatel musí respektovat normy a legislativu o minimálních bezpečnostních a zdravotních požadavcích na pracoviště, kde jsou uvedeny minimální rozměry pracoviště. Pracovní prostory musí mít dostatečnou půdorysnou plochu, výšku a volný prostor, aby se zaměstnancům umožnilo vykonávat práci bez ohrožení jejich bezpečnosti, zdraví nebo pracovní pohody. Pokud to ze zvláštních důvodů nelze dosáhnout na pracovišti, musí mít zaměstnanec zabezpečenou dostatečnou volnost pohybu v blízkosti svého pracovního místa. Pro jednoho zaměstnance má být na pracovišti volná podlahová plocha nejméně 2 m2 mimo zařízení a spojovací cesty. Šířka volné plochy na pohyb nemá být v žádném místě zúžena na méně než 1 metr. Světlá výška pracovišť, na nichž se provádí dlouhodobá práce, má být například při ploše do 50 m2 nejméně 2,6 m, při 51 až 100 m2 nejméně 2,7 m. Na pracovištích má na jednoho zaměstnance připadnout nejméně 12 m3 vzdušného prostoru při práci v sedě. Nařízení upravuje i odpočívárny. Musí být na takovém pracovišti, kde to bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců vyžadují, zejména vzhledem k druhu vykonávané činnosti, nebo pokud zaměstnanci překročí určitý počet.


Klaustrofobie a úzkost mohou vést k návalům paniky, nezdravému hromadění stresu, což vede až k vyhýbání se pobytu v takové kanceláři. Odborníci upozorňují, že nejen stísněný prostor může být příčinou úzkosti, ale i napjaté vztahy na pracovišti. Pokud se bojíte jít do kanceláře, nebo se podvědomě, záměrně zdržujete mimo své pracoviště, pokud po vstupu do kanceláře kontrolujete, kde jsou východy a zda jsou otevřené, můžete mít klaustrofobii. Pomoci by měly techniky hlubokého dýchání, relaxační techniky, behaviorální psychoterapie a léky proti úzkosti. Dlouho přehlížená a neléčená úzkost může vést nejen ke stresu, ale z dlouhodobého hlediska způsobovat i větší zdravotní problémy.