1. ledna 1970

Podnikatelský inkubátor, jeho cíl a přidaná hodnota

Podnikatelský inkubátor, jeho cíl a přidaná hodnota

Podnikatelský inkubátor je instituce zaměřená na podporu začínajících podnikatelů, tzv. start-up firem. Pomáhá jim při vzniku firmy a v prvních letech jejího působení.

Firmám nabízí výhodnější pronájem prostorů (v závislosti na orientaci inkubátoru to mohou být kancelářské, konferenční, skladové, výrobní a obchodní prostory) a různé podpůrné služby, mezi něž může pařit poradenství, školení, semináře, technické vybavení, uklízení, společný sekretariát, zprostředkování kontaktů na investory, pomoc při vyhledávaní obchodních partnerů apod.

Podnikatelské inkubátory mohou být všeobecné a technologické. Všeobecné jsou takové, které podporují firmy jakéhokoli zaměření. Technologické inkubátory se specializují na podporu firem, předmětem jejichž činnosti je vývoj a výroba vlastních produktů a služeb v oblasti techniky a technologií.

Podpora zakládání nových firem vede ke zvýšení konkurenceschop­nosti regionu a ke snížení nezaměstnanosti.