1. ledna 1970

Polyfunkční soubor CTR Evropská

Polyfunkční soubor CTR Evropská

Projekt Polyfunkční soubor CTR Evropská získal Územní rozhodnutí. Projekt by měl být ukončen v roku 2015. V území mezi ulicemi Evropská a Letecká, Praha 6, se umisťuje soubor staveb, který bude obsahovat:

  • Administrativní objekt A - Administrativní dům s doplňkovou funkcí bydlení, obchod a café bude umístěn v severozápadní části řešeného území. Dům bude mít 5 nadzemních podlaží (NP) a dvě podzemní podlaží. Prostory při severovýchodním průčelí, orientovaném k ulici Evropská, budou využity pro administrativu. Čistá odbytová plocha pro administrativu bude 1 460 m2 , hrubá plocha pro obchod bude 208 m2, hrubá plocha pro restauraci – café bude 44,7 m2.
  • Bytový objekt B
  • prostor pro odpadní kontejnery a doplňková architektura (přístřešky na kontejnery)
  • protihluková stěna
  • pozemní komunikace: účelové, veřejně přístupné (dopravní řešení areálu) a místní (dopravní řešení plochy veřejné, zahrnující výstavbu nové pěší komunikace podél severní hranice ulice
  • Letecká s napojením na stávající chodníkové plochy, a opravu vozovky a chodníků, stavbou dotčených, v ulici Pilotů a Letecká )
  •  dočasné objekty zařízení
  • inženýrské sítě

Zdroj a vizualizácia: CTR group, Portal.cenia.cz