1. ledna 1970

Poptávka po průmyslových nem. stoupá

Poptávka po průmyslových nem. stoupá

Podle zprávy Colliers International Global Industrial Midyear 2013 Highlights Report zůstává poptávka po průmyslových a skladových prostorách a moderních distribučních centrech navzdory slabému růstu pracovních míst silná. Města Londýn, Hong Kong a Singapur se ujala vedení v nájemném průmyslových nemovitostí, zatímco průmyslové budovy po světě se blíží plné obsazenosti

Odborníci na vývoj trhu v Colliers poukazují na růst poptávky po průmyslových prostorách zejména v Asii a Americe, růst nájemného v Německu a zdůrazňují příčiny stagnace v dalších oblastech:

  • Velký zájem o moderní výstavbu na míru (Build-to-Suit, BTS): Obava institucionálních investorů týkající se trhu s bydlením vyvolala poptávku po moderních skladových nemovitostech v blízkosti přístavů a vnitrozemských distribučních center. Nové prostory jsou často stavěny na míru (BTS) pro velké maloobchodníky a výrobce, protože odhadem 40 % stávajících skladových prostor v USA je dost starých na to, aby mohly být považovány za zastaralé.
  • Růst nájemného u prostor nejvyšší kategorie v Německu: Dostupnost moderních prostor po celém Německu je omezená, což způsobilo růst nájemného u prostor nejvyšší kategorie ve velkých městech. Zejména Mnichov zaznamenal nárůst u výrobců automobilů, zatímco vysoká kupní síla v regionu dala maloobchodníkům příležitost k expanzi.
  • Stavební boom v Mexiku: Obdobně zaznamenalo Mexiko zpomalení ekonomického růstu a došlo zde k mírnému nárůstu míry neobsazenosti poté, co se uvolnilo několik průmyslových objektů. Nicméně v současnosti je ve výstavbě 14 průmyslových nemovitostí, které po dokončení zvýší nabídku prostor o více než milion čtverečních stop. Další dva miliony čtverečních stop prostor jsou ve fázi plánování a měly by být dokončeny v průběhu roku 2015.
  • Jihoamerický trh dospívá, vzdaluje se od center měst: Zatímco se zdá, že São Paulo se stabilizovalo, trh v Bogotě v druhé polovině roku 2012 absorboval více než dva miliony čtverečních stop skladových prostor, což bylo o 28 % více než ve stejném období předchozího roku.
  • Od roku 2008 se výstavba průmyslových prostor posunula do okrajových částí měst, kde se nachází 99 % volných pozemků. Ve skutečnosti je na trhu k dispozici zhruba 570 akrů půdy, což je vůbec nejvyšší zaznamenané číslo.
  • Čína vykazuje dlouhodobé obnovování nájemních smluv: V dlouhodobém měřítku bude zvýšená poptávka spotřebitelů řídit potřebu po vysoce kvalitních logistických nemovitostech v celém průmyslovém regionu v Asii a Tichomoří. Zatímco některé projekty jsou ve výstavbě, aby zmírnily rostoucí nedostatek, u některých se neočekává dokončení do roku 2014. Výsledkem je, že mnoho logistických společností, například v Hong Kongu, muselo s pronajímateli jednat o obnovení nájemní smlouvy přibližně rok před jejím vypršením.
  • Indie investuje do „Multi-Brand“ maloobchodu: Ekonomický růst v Indii stagnoval. Nicméně se předpokládá, že průmyslová činnost se zlepší poté, co vstoupí v platnost  51 % přímých zahraničních investic do „multi-brand“ maloobchodu spolu s vládou navrhovanými Národními investičními a  výrobními zónami (NIMZ).

„Aktivita na průmyslovém trhu byla v první polovině roku 2013 poněkud nejednotná,“ řekl Bruno Berretta, senior analytik, oddělení průzkumu trhu v regionu EMEA. „Zatímco trhy jako Hong Kong a Sydney jsou blízko plné obsazenosti, další trhy, jako je Soul, vykazují nerovnoměrnou poptávku po průmyslových prostorách. Latinská Amerika a region EMEA se také snaží vyrovnat s určitou nerovnováhu v nabídce a poptávce. Do konce roku očekáváme stabilitu trhů, zvyšování poptávky po logistických prostorách a distribučních centrech a výstavbu taženou projekty na míru.“

Celá verze 23 stránkové zprávy, včetně seznamu deseti nejvyšších sazeb nájemného průmyslových prostor a průměrné výnosy po celém světě, je k dispozici zde.

Zdroj: Colliers International, Foto: Insidefacebook.com