1. ledna 1970

Poptávky se z extrémních vracejí do normálních hodnot

Poptávky se z extrémních vracejí do normálních hodnot

Kvartální a mezikvartální průzkum poptávek po volných administrativních prostorách signalizuje návrat do normálních hodnot resp. do hodnot změřených v předchozích kvartálech. V Brně dominovala poptávka společností s 10-20 pracovníky. Dosáhla historicky maximální hodnoty 20 %.

Praha

Podíl poptávek podle městských částí v procentech

Městská část Praha 1 oslabuje svoji pozici. Kanceláře pro svoji firmu zde sice hledalo 26% firem, ale jde o 5% pokles v on-line vyhledávání v porovnání s předešlým čtvrtletím. Naopak k Praze1 se v počtu poptávek postupně přibližuje Praha 4, která si polepšila o 3% procentuální body (z 13 % na 16 %). Praha 5 se svými 13 % zůstává stabilizovaná.  „Masivní posuny ve vyhledávání podle městských částí jsme v naší analýze nezaznamenali. Větší přesuny zájmu klientely očekáváme po dokončení a kolaudaci projektů administrativních budov v letošním roce, jako je kupříkladu Crystal na Vinohradech," uvádí Róbert Čambal, výkonný ředitel portálu Kancelare.cz.

Praha 4.Q


Vývoj poptávek v jednotlivých městských částech po kalendářních čtvrtletích a podle počtu zaměstnanců

„Hlubší analýza podle čtvrtletí jasně ukazuje, že karty jsou již rozdané. Výrazné změny z krátkodobého ani z dlouhodobého hlediska nepozorujeme. Velké přeskupení, nárůst nebo pokles zájmu hlavně ze strany malých firem nelze očekávat. Nové projekty kancelářských nemovitostí lákají taky do periferních částí Prahy, ale „bitva“ se bude nadále odehrávat v centru a širším centru,“ hodnotí situaci R. Čambal „Z pohledu poptávek podle počtu zaměstnanců můžeme též konstatovat, že poslední kvartál roku 2014 měl za následek pokles poptávek ze strany firem do 5 zaměstnanců pod 70 %. Nejblíže předchozímu kvartálu je Praha 4 (64 %), ale ostatní městské části se blíži jen hranici 60 %.“

Praha 4.Q počet zaměstnanců

Praha 4.Q poptávka

Brno

Procento poptávek podle počtu zaměstnanců

Pozoruhodná změna nastala v struktuře poptávek podle počtu zaměstnanců v Brně. Dominantní postavení firem do 5 zaměstnanců „nalomila“ poptávka ze strany firem s 5 až 10 zaměstnanci. Pokles ze 62 % na 41 % (do 5 zaměstnanců) a naopak nárůst z pouhých 15 % na 28% (5-10 zaměstnanců), je evidentní.  „Výrazněji se do poptávek zapojili taky společnosti s 10 až 20 zaměstnanci, co ještě lépe demonstruje graf za všechny sledované kvartály,“ uvádí R. Čambal.

Brno 4.Q

Vývoj poptávek po kalendářních čtvrtletích z pohledu počtu zaměstnanců

Celkový vývoj poptávek v Brně naznačuje střídání vysokého zájmu ze strany firem do 5 zaměstnanců a firem s 5-10 zaměstnanci. Na pozadí těchto mezikvartálních výkyvů sílí poptávka společností s 10-20 pracovníky, která dosáhla historicky maximální hodnoty 20 %.

Brno 4.Q počet zaměstnanců


Ostrava

Procento poptávek podle počtu zaměstnanců

Těžko by jsme hledali stabilnější strukturu z pohledu poptávek po volných administrativních prostorách, než jaká je v Ostravě. Jediným posunem je přeskupení poptávky směrem od malých firem do 5 zaměstnanců (z 58 % na 51%) k firmám s 10 až 20 pracovníky (z 13 % na 23 %).

Ostrava 4.Q


Vývoj poptávek po kalendářních čtvrtletích z pohledu počtu zaměstnanců

Čtvrtý kvartál 2013 a 4. Q 2014 ukazují podobně výrazný rozdíl jako srovnání 3. Q 2013 a 3. Q 2014. Tenhle relativně nový trend vývoje patrně zůstane v Ostravě zachovaný.

Ostrava 4.Q počet zaměstnanců

Zdroj: Kancelare.cz

Autor článku: Juraj Púchlo, Kancelare.cz

Komerční nemovitosti na jednom místě