1. ledna 1970

Portland Trust se pře s IREM

Portland Trust se pře s IREM

Portland Trust, jedna z předních středoevropských firem podnikajících v oblasti nemovitostí, se rozhodla podniknout právní kroky proti Ingersoll Rand Equipment Manufacturing Czech Republic s.r.o. (IREM) kvůli sporu týkajícímu se pozemků v ulicích Zengrova a Havířská v Kolíně. Podstata žádosti o předběžné opatření spočívá v nároku Portland Trust, aby IREM respektoval a dodržoval své závazky vyplývající z nájemní smlouvy. Konkrétně se jedná o povinnost udržovat pronajatý majetek v dobrém stavu a opravit škody způsobené dvacetiletým užíváním majetku společností IREM, a to včetně povinnosti vyčistit půdu kontaminovanou v důsledku její činnosti, jak určují české zákony. IREM působil na pozemku patřícím společnosti Portland Trust od roku 1992 a po vypršení nájemní smlouvy, ke kterému dojde 31. prosince letošního roku, se odsud bude stěhovat do zóny v Ovčárech.

IREM několikrát znemožnil přístup společnosti Portland Trust na její pozemek i do budov, kde chtěla zahájit nezávislý environmentální výzkum, který by zjistil, zda jsou dodržovány zákonem stanovené zdravotní a bezpečnostní normy. V důsledku toho Portland Trust požádala Okresní soud o předběžné opatření, které by společnosti umožnilo přístup na její pozemek, kde by mohla zahájit šetření míry kontaminace transparentním a spravedlivým způsobem.

Tim Duffill, ředitel společnosti Portland Trust, řekl: „Portland Trust nemůže pochopit odmítnutí IREM jednat v souladu s českými zákony a v souladu s jeho vlastními ekologickými předpisy. Vlastníme pozemek a budovy, které měla společnost IREM v pronájmu, a ještě před jejím odchodem musíme zjistit rozsah škod, ke kterým došlo v důsledku její činnosti od roku 1992. V prosinci 2012 vydala IREM zprávu, jež jasně prokazovala kontaminaci pozemku a také to, že se míra jeho znečištění zvýšila během pronájmu IREM. Následně jsme v dubnu roku 2013 zadali revizi této zprávy, která kontaminaci potvrdila a upozornila na to, že je zpráva IREM nekompletní a nepokrývá všechny části objektu. K objasnění celé situace jsme se s IREM dohodli na vytvoření nezávislé zprávy, na jejímž základě bychom se v souladu s českým právním řádem řídili heslem ‚znečišťovatel platí‘. Bohužel společnost IREM nám ani nezávislým environmentálním auditorům neumožnila přístup na náš pozemek.“

Portland Trust během příštího roku plánuje transformaci průmyslové zóny Zengrova na moderní závod určený k lehké výrobě, který pomůže v Kolíně vytvořit více než 100 pracovních míst a chce zde investovat více než 30 milionů korun. Dokud však nebude soudní spor s IREM vyřešen a znečištění odstraněno, budou veškeré investice a rozvoj odloženy na neurčito.

Robert Neale, výkonný ředitel společnosti Portland Trust, říká: „Domnívali jsme se, že IREM podniká v duchu svých firemních zásad a pravidel. Pokud tomu tak skutečně je a nemá co skrývat, proč nám tedy nedovolí uskutečnit nezávislý průzkum našeho vlastního pozemku? Naše požadavky jsou jednoduché: očekáváme dodržení všech nájemních podmínek a vytvoření nezávislého průzkumu, který by umožnil nestranně zjistit míru kontaminace půdy na našem pozemku. Jakmile Portland Trust dosáhne těchto cílů a IREM splní své povinnosti, můžeme dále pokračovat v plánované výstavbě a přispět tak k rozvoji místní ekonomiky významnou investicí, vytvořením a dlouhodobým udržením nových pracovních míst.“

Zdroj: Portland, Ilustrační foto: Stock.xchng