1. ledna 1970

Práce a život na počátku 21. století

Práce a život na počátku 21. století

Obrovský trh, jehož ekonomické dno lze jen sotva změřit, nám všem otevírá nekonečné množství příležitostí, jak si přivydělat, být zaměstnán, nebo sám na vlastní pěst pracovat v tomto svobodném a nekonečném trhu práce. Na to, abyste byli připraveni na nové příležitosti, potřebujete uplatňovat stále nové dovednosti a poznatky. To platí nejen pro pracovní život, ale i ten osobní (zdraví, hobby, rodina). Odkousněte si z velkého koláče, kolik jen chcete

Váš pocit štěstí je bohužel poněkud limitován objemem peněz, které jste schopni vydělat pro sebe a potřeby své rodiny. Prostor pro výdělek je obrovský a z tržního koláče má každý z nás stejnou šanci ukrojit pro sebe nejvíce. Jak velký bude tenhle koláč, závisí jenom na vašich schopnostech, znalostech a dovednostech, které dokážete při své práci uplatnit. Povídá se, že vůbec není nouze o peníze nebo kvalitní zaměstnání. Nouze je jen v dovednostech a vědomostech lidí, kteří se specializují na nějakou činnost. Je to jako se spotřebou zboží. Pokud doba jejich použitelnosti vyprší, jsou po záruce a nikdo je nepotřebuje. Nedovolte, aby se toto stalo i vám. Proto je vhodné položit si řadu otázek, které vám pomohou obrátit vaše další životní kroky tím správným směrem. Položte si otázky jako:

 •    Proč vlastně pracuji?
 •    Co pro mě práce znamená?
 •    V čem mohu být nejlepší na světě?
 •    Co mě nejvíc nadchne?
 •    Jaké ekonomické výsledky mě dokážou posunout vpřed?

Samozřejmě, nejčastějším důvodem, proč člověk pracuje, jsou peníze. Průměrný člověk ve své práci stráví kolem 50 a více let života. Je to ohromné číslo, jehož prostřednictvím si můžete vypočítat i hodnotu svého života.

Víte, jaká je vaše skutečná hodnota pro tento svět?

Váš život je vyměřen časem, kterého máte jen tolik, kolik vám bylo předem dáno. Za 50 let práce, s denním průměrem 8 hodin a průměrným počtem odpracovaných dní 250 za rok, takto odpracujete až 12 500 dní. Pokud bychom toto číslo přepočítali na hodiny, asi až 100 000 hodin strávíte nad něčím, co vás buď osvobozuje, naplňuje nadšením a štěstím, nebo neskutečně obtěžuje, zotročuje a přivádí "do hrobu". Doslova.

 • Do které skupiny chcete patřit vy?
 • Jak chcete zlepšit svůj život, tento svět a životy nebo práci jiných lidí?
 • Co hodnotné chcete za toto období svého pracovního života vyprodukovat?

Nepochybujeme o tom, že i vy chcete patřit do skupiny lidí, kteří svou práci vnímají jako svou nejlepší volbu vzhledem k vlastní schopnosti, talentu a životním hodnotám. Znalosti a dovednosti jsou produktem vašeho vzdělávání v dané oblasti, a ty si chcete rozvíjet sami (dobrovolně), jelikož toužíte po tom, abyste v tom, co děláte, byli nejlepší.

Jak se měří vaše hodnota

Všechno to, co dnes máme, je výsledkem myšlení a činů z něj vycházejících. Naším největším majetkem je fyzický a mentální kapitál. Je to něco jako osobní kredit, který ve světě práce prodáváme za peníze. Čím je náš kredit vyšší, tím více hodnoty dokážeme vložit do práce a tím více za tuto práci dostaneme zaplaceno. O tom, jak moc budeme v životě prosperovat, rozhodují zejména tyto čtyři základní faktory:

 • druh práce (činů), kterou vykonáváme
 • jak dobře svou práci vykonáváme
 • jak těžko lze za nás najít náhradu
 • jaký je náš zdravotní i kondiční stav, resp. jaké množství životní energie máme k dispozici na všechno to, co chceme v životě stihnout

I na základě této informace se můžete už dnes rozhodnout, jak strávíte svůj pracovní i osobní čas, který vám zbývá do konce života. Nikdo z nás nechce mít pocit bezmoci, že v životě něco promeškal jen proto, že mu to jeho zdravotní a kondiční stav, znalosti, schopnosti a jiné okolnosti neumožňují. Rozměr vaší osobnosti a schopnost šířit své myšlenky i genialitu, je omezen i na tuto skutečnost.

Konečným cílem každého člověka je touha být šťastný - jak na to?

Žijeme v době, kdy je dostatek a hojnost všeho (i peněz) pro ty, kteří opravdu něco chtějí a jsou ochotni zaplatit cenu námahy, která s tím souvisí. Pokud chcete dosáhnout své štěstí, existují na to jen dvě pravidla:

 • Zjistit co přesně v životě chcete
 • Rozhodnout se, že zaplatíte cenu, která s dosažením toho, co chcete, souvisí.

Ano, se štěstím souvisí i pocit bezpečí, který plyne především z bohatství. To je nejzákladnější důvod, proč každý chce mít dostatek peněz, přestože samotné štěstí nebo pocit úspěchu nezpůsobují. Na světě je množství peněz dostupných i pro vás a není třeba, abyste se uskromňovali. Můžete mít tolik peněz, kolik jen potřebujete. Váš postoj k penězům rozhoduje, zda se stanete bohatým, nebo ne. Bohatství není nic jiného než výsledek nahromaděné práce s přidanou hodnotou. Jde o přidanou hodnotu znalostí, dovedností, nápadů i dovedností a jejich zaměření na zlepšení života nebo práce někoho jiného.

Vaše venkovní životní úroveň bude odrazem hodnot, kterými jste vnitřně připraveni přispět.

Všechno na světě se děje z nějakého důvodu, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Pro jakýkoliv důsledek existuje příčina. A to platí i o bohatství. Každý čin tvoří nějaký efekt, ať se nám to líbí nebo ne. Prosperita, zdraví a bohatství jsou přímé nebo nepřímé výsledky specifických činů. To znamená, že pokud máte jasno, které činy vytvářejí takový výsledek, můžete to pravděpodobně i dokázat. Můžete studovat, jak to dělali mnozí lidé před vámi, a dosáhnout podobný výsledek.

Vaše myšlenky tvoří váš vnější svět

Vaše myšlenky jsou velmi kreativní a mají ohromnou sílu. Celý svůj svět si tvoříte podle způsobu svého myšlení. Pokud změníte svoje myšlení, můžete změnit celý svůj život. Někdy i ve vteřině. Stáváte se tím, na co myslíte po většinu svého času. Po celý zbytek života, kvalita a množství našich vědomostí a schopnost předávat tyto znalosti určuje hodnotu toho, co děláme, množství peněz, které vyděláváme, a celkovou kvalitu našeho života. Vždyť nakonec z lidských myšlenek se na světě vytěží více zlata, než se kdy vydolovalo ze země.

Vydolujte proto ze svých myšlenek skvělý osobní i pracovní život pro sebe i svou rodinu. A vedle toho nezapomínejte i na zdraví, protože ačkoli zdraví není všechno, bez zdraví je všechno ničím. Vždyť kdo by vám ráno naléval plný pohár energie, pokud byste se o sebe vůbec nestarali?

Ilustrační foto: Stock.xchng