1. ledna 1970

Pracujete v dostatečně efektivním prostředí?

Pracujete v dostatečně efektivním prostředí?

Podobně jako jiné trendy jsme ze zahraničí převzali různé typy kancelářského prostředí. Open space postupně nahrazují další modely vycházející z aktuálních potřeb. Protože jenom v efektivním pracovním prostředí jsou zaměstnanci spokojení a podávají požadovaný výkon.

Aktuální nabídku sdílených kanceláří najdete zde

Green-office-contemporary-design-ideas

Humanizace pracovního prostředí

Mnohé společnosti se zabývaly a doposud zabývají tím, jak uspořádaní kancelářských prostorů ovlivňuje pracovní výkon. Nehledě na různá doporučení, například principů feng shui (více na Kancelare.cz), každý druh práce vyžaduje jiný prostor. Navíc mají pracovníci i individuální potřeby. Pracovní místo by mělo být natolik variabilní, aby se potřebám co nejvíce přiblížilo. Humanizace začíná nastavitelnou stoličkou, intenzitou osvětlení a končí poskytnutím prostoru pro vlastní vyjádření a relax.

„Pracovní prostor by měl být řešen tak, aby zaměstnanci poskytoval dostatek místa na změnu pracovní polohy a pohyb během pracovního dne. Zahraniční společnosti zařízení pracoviště vnímají jako motivaci zaměstnanců trávit čas na pracovišti a podávat efektivní pracovní výkon. Realita slovenských společností je stále ovlivněna šetřením. Pronajímají si malé kanceláře, které poskytují minimální prostor pro uplatnění ergonomických požadavků a nových trendů v zařizování, např. v současnosti rozvíjející se trend flexi floor,“ říká Ing. Lucia Vargová, sales manager, Nowy Styl Group.

Zóna A

O normách, resp. o prostoru navíc pro jedno pracovní místo rozhoduje i zaměření a funkce firmy, počet pracovníků v místnosti či standard kanceláře. Základem efektivního řešení kanceláří je dispoziční schéma. Mělo by započítat i případné změny v uspořádaní interiéru tak, aby byly co nejméně časově a materiálně náročné. Prioritou je funkčnost a jednoduchost, dostupnost pracovních míst. Zařízení, která jsou používána většinou zaměstnanců, jako jsou kopírky, tiskárny, skenery, vázací, skartovací a laminovací stroje, by měla být lehce dostupná a umístněná strategicky, v centru. „Kancelářský nábytek je obvykle modulární systém, s nímž dokážeme klientovi zařídit kancelář na míru. Prostřednictvím držáků na kabely (horizontální, vertikální), držáků na monitory, externích a pevných disků možno maximalizovat pracovní prostor na stole a zabezpečit požadavky na ergonomii,“ uvádí na margo využití prostoru L. Vargová a dodává: „V současnosti společnosti na ukládání a archivování dokumentace stále využívají skříňové systémy. Do popředí se dostává využívaní externích internetových úložišť. V tomto směru progresivní jsou hlavně IT společnosti, kde zařízení tvoří skříňové sestavy a více se investuje do různých fun zón a neformálních prostorů pro rychlé jednání anebo sestavy sloužící na změnu pracovního místa.“

Zatímco open space model mnohým vyhovuje z hlediska racionalizace prostoru, snadnějšího řešení zdrojů, kabeláže a rozvodů, někde už je nežádoucí a přežitý (o historii kanceláří čtěte na Kancelarie.sk). Přicházejí nové modely a nové pohledy na uspořádaní a využití prostoru. Dělení na pracovní a zmíněné „fun zóny“ využívá relativně nový model uspořádaní kanceláří Activity based working (ABW). Žádný zaměstnanec v něm nemá vlastní anebo přirazené pracovní místo. Nosným pojmem při zařizovaní kanceláří v trendu ABW je tedy flexibilita. Prostor je rozdělen na zóny, kde zaměstnanci vykonávají svoji činnost, včetně soustředění, relaxu, zábavy, vzdělávaní, spolupráce a socializace. Dosavadní zkušenosti firem, které mají kanceláře uspořádány podle modelu ABW, ukazují, že zaměstnanci jsou spokojenější a podávají vyšší výkon než v běžných strohých kancelářích anebo v open space.

Magické slovo dizajn

Myšlenky a pocity jsou mimořádně ovlivněny okolím, prostředím, proto má smysl zaměřovat se na efektivní dizajn a dizajn založený na emocích (článok o LDF čtěte na Kancelarie.sk). Osvětlení, barvy, materiály, povrchy a jejich kombinace – to všechno má vliv na duševní pohodu a pracovní výkon. Design však není žádné zaklínadlo, ani magické slovo. Především humanizovaný design je „zodpovědný“ za to, že kliky na dveřích jsou v takové výšce, v jaké jsou, že tam, kde klika anebo madlo chybí a je tam výrazná plocha na lidskou dlaň, bude potřebné dveře zatlačit. Design je úzce propojen s ergonomií a normami pro pracovní prostředí, např. firma by měla zabezpečit denní světlo na 70 % čisté pronajímatelné plochy. „Osvětlení sehrává významnou roli při zvyšovaní efektivity pracovníka. Pro kancelářské prostory je určeno tzv. studené světlo, díky kterému nevznikají ostré stíny na pracovní ploše a zároveň „neoslepuje“. Řešením jsou např. stojánková svítidla, která se dávají k spojeným pracovištím. Unikátní LED technologie a systém, který si smíchává umělé světlo s vnějším a osvětluje pracoviště přesně podle potřeby. Zároveň v případě velkých prostorů je možné regulovat osvětlení prostřednictvím aplikací a software,“ uvádí L. Vargová.

Efektivní a ergonomický prostor myslí na dostatečnou cirkulaci vzduchu a kontrolovanou hladinu hluku. V tomto směru opět do hry vstupuje designér a architekt, kteří např. navrhují rozmístnění akusticky poltivých materiálů (např. příčky). Opět je potřeba pamatovat na zaměření firmy. Hravé a barevné interiéry jsou vhodné pro coworkingová centra (na Kancelare.cz zde, kreativní agentury, ale už i banky. Právnické anebo notářské kanceláře budou více strohé, decentní, konzervativní.

Už i vzhledem k výšce nájemného dbejte na to, abyste v kanceláři neměli neefektivně využitý prostor, resp. prostor, který „leží ladem“. Zbytečně zvyšujete provozní náklady.

Kancelare.cz Foto: Nowy Styl Group

Autor článku: Juraj Púchlo, Kancelare.cz

Komerční nemovitosti na jednom místě

Aktuální nabídku sdílených kanceláří najdete zde