2. listopadu 2019

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 3. čtvrtletí roku 2019

Prague Research Forum oznamuje údaje o trhu s kancelářskými prostory za 3. čtvrtletí roku 2019

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za třetí čtvrtletí roku 2019. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji. Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

Prague Research Forum

Nabídka kancelářských budov

V Praze bylo během třetího čtvrtletí roku 2019 dokončeno celkem 32 900 m2 kancelářských prostor, dohromady za první tři čtvrtletí pak celkem 112 900 m2 a celkový objem moderních kanceláří dosáhl 3,60 milionu m2. Nově dokončené prostory zahrnují tři nové projekty: dva z nich byly nově dokončené budovy – Dock In Three v Praze 8 s 16 000 m2 kancelářských prostor a Argentinská Office Building v Praze 7 s 5 800 m2. Poslední budovou pak byla zrekonstruovaná Life Building C v Praze 4 s 11 100 m2.

V průběhu třetího čtvrtletí začala nová výstavba třech kancelářských projektů: výstavba další fáze projektu River City v Praze 8, sestávající ze dvou budov, Mississippi House (13 300 m2) a Missouri Park (7 400 m2) a rekonstrukce budovy Sixty House v Praze 4 (5 500 m2, dříve známý pod jménem Na Pankráci 60). V současné době je tak ve výstavbě zhruba 315 600 m2 moderních kancelářských prostor, z nichž je 89 100 m2 plánováno k dokončení ještě v tomto roce, dalších 204 900 m2 pak v roce 2020.

Budovy třídy A tvoří většinu nabídky moderních kanceláří (73 %), přičemž podíl nejkvalitnějších prostor s hodnocením AAA v celkovém objemu kancelářských prostor dosahoval necelých 22 %.

Realizovaná poptávka

Celková hrubá realizovaná poptávka (včetně obnovených smluv - tzv. renegociací – a podnájmů) dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2019 objemu 85 200 m2, což představuje mezičtvrtletní pokles o17 % a meziroční pokles o 34 %.

Největší poptávka ve 3. čtvrtletí byla zaznamenána v městských částech Praha 3 (20,7 %), Praha 8 (18,9 %) a Praha 4 (16,6 %). Nejaktivnějšími společnostmi byly firmy působící v profesionálních službách (23,3 %), následovány IT sektorem (10,2 %) a společnostmi ze sektoru spotřebního zboží (10,1 %).

Podíl renegociací na celkové poptávce dosáhl 36,0 %, zatímco celková velikost nově pronajatých prostor, předpronájmů a expanzí představovala 62,8 % z celkové poptávky.

Významné pronájmy

Největší transakcí třetího čtvtletí byla renegociace a expanze firmy ExxonMobil (15 400 m2) v budově Luxembourg Plaza na Praze 3, následovaná renegociace a expanzí Wargaming v Oasis Florenc (2 700 m2), renegociace firmy Camping Gaz v projektu Balabenka (2 500 m2) na Praze 9 a předpronájmem firmy Henkel v budově Dock In Four (2 200 m2) na Praze 8.

Podíl neobsazené plochy

Podíl neobsazených kancelářských prostor na celkové nabídce ve třetím čtvrtletí dosáhl 5,1 %, což je oproti výsledkům za druhé čtvrtletí 2019 nárůst o 0,5 procentního bodu. Celkový objem volných kanceláří dosáhl 182 700 m2. Největší objem dostupných kanceláří byl v Praze 4 s 52 100 m2, což představuje míru neobsazenosti na úrovni 5,5 %, následovala Praha 5 s 45 300 m2 a mírou neobsazenosti 7,2 %. Nejméně volných kanceláří bylo v Praze 10 s 1 600 m2 (míra neobsazenosti 1,1 %) a Praze 3 s 3 100 m2 (2,4 %).

Nájemné

ízká míra neobsazenosti nadále vytváří tlak na mírný růst nájmů. Nejvyšší dosahované nájemné za druhé čtvrtletí se pohybovalo v rozmezí 22,50 až 23,00 EUR za m2 na měsíc v centru města, 15,50–17,00 EUR za m2 na měsíc ve vnitřních a 13,50–15,00 EUR za m2 na měsíc ve vnějších částech města.

Příloha

Definice:

Celková výměra:

Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1990 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 1 000 m² jsou vyloučeny.

Nová nabídka:

Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.

Realizovaná poptávka:

Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.

Míra neobsazenosti:

Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.

Nejvyšší nájemné:

Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality, v budovách v nejlepších lokalitách. Na trhu se ale mohou objevit i výjimečné projekty, kde je dosahováno vyšší nájemné.

Podpronájem:

Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

Podmínky pro zahrnutí do celkové výměry moderních kanceláří třídy A a B:

 • Dokončení nebo rekonstrukce po roce 1990

 • Velikost pronajímatelné plochy alespoň 1 000 m2

 • Dostupné jednotky jsou inzerovány odpovídajícím způsobem

Hlavní hodnotící kritéria klasifikace kancelářských budov:

 • Rok dokončení/rekonstrukce

 • Velikost a vzhled recepce

 • Světlá výška kancelářských prostor

 • Zdvojená podlaha

 • Snížené podhledy

 • Flexibilní rozvržení kancelářských prostor

 • Klimatizace, externí stínění

 • Možnost parkování

 • Velikost souvislé kancelářské plochy

 • Šetrnost budovy

 • Bezpečnost a přístupový systém