25. října 2017

PRAHA CITY CENTER získala BREEAM

PRAHA CITY CENTER získala BREEAM

Renomovaná kancelářská budova PRAHA CITY CENTER získala v listopadu certifikaci BREEAM In-Use jako první budova svého druhu v Praze 1. Přestože se nejedná o novostavbu z posledních let, dosáhl tento objekt vysokého hodnocení, a to na úrovni „velmi dobré“.

Britská certifikace BREEAM In-Use je nejčastěji užívaná a mezinárodně uznávaná metodika hodnocení budov v plném provozu z hlediska jejich vlivu na životní prostředí. Proces testování a následné certifikace byl zahájen z iniciativy vlastníka budovy, společnosti GLL Real Estate Partners GmbH, která dlouhodobě investuje do moderní infrastruktury a systémů podporujících ochranu životního prostředí. Přípravou objektu na certifikaci a koordinaci s certifikačním orgánem pověřil vlastník tým správy budovy, společnost European Property Management.

PRAHA CITY CENTER patří do fondu spravovaného společností GLL Real Estate Partners GmbH. Jménem svých investorů společnost GLL investuje v Evropě (střední a východní Evropa, Velká Británie a západní Evropa), ve Spojených státech amerických a v Latinské Americe (Argentina, Brazílie, Chile a Mexiko). V současné době spravuje aktiva v hodnotě více než 5 miliard eur a zahrnují více než 80 nemovitostí. Uvědomující si své významné pozice v realitní sféře, společnost GLL založila spolu s dalšími průmyslovými subjekty nadaci "Greenprint Foundation",  která se zavázala celosvětově snižovat emise oxidu uhličitého v rámci průmyslového majetku. „Získání certifikace BREEAM In-Use na tak vysoké úrovni je pro nás pozitivní zpětnou vazbou a skvělým hodnocením naši práce, kterou pro budovu PRAHA CITY CENTER po mnoho let děláme. Myslet ekologicky však nemůže pouze majitel či provozovatel nemovitosti, ale i jeho nájemci. Jsme rádi, že v areálu PRAHA CITY CENTER panuje mezi správou a nájemci synergie. Ekologicky šetrné chování je zde na denním pořádku a nájemci je hodnotí velice pozitivně,“ říká Asset Manager Paul Pontzen.

BREEAM In-Use

Certifikace BREEAM In-Use je ucelené schéma postupů, které napomáhá snížit provozní náklady a zlepšit tak výkonnost dané budovy. Zahrnuje standardy, metodiku hodnocení a nezávislý certifikační proces, který investorům, stavebním inženýrům a správě objektu předkládá celkový pohled na udržitelnost stávající budovy.

Příprava budovy PRAHA CITY CENTER na certifikaci probíhala v období od září roku 2012 do letošního října. Samotné práce a opatření se rozběhly na jaře tohoto roku. Objekt byl hodnocen ve dvou oblastech: jednak v části posuzující budovu a její struktury a systémy jako takové, tedy takzvanou část „Asset Performance“, a jednak v části hodnotící řídící systémy, správu a komunikaci s nájemci, nazvané Building Management“. V hodnocených oblastech získala budova úrovně „velmi dobré“. Poradenskou společností a auditorem byla od samého začátku společnost ERM Hungária Kft., která má své zastoupení mimo jiné i v České republice.

Opatření a systémy budovy

Z hlediska vlivu na životní prostředí byla budova PRAHA CITY CENTER již před certifikací na dobré úrovni. Certifikace byla proto motivací tento stav ještě zlepšit a poskytnout nájemcům kvalitnější a ekologicky šetrnější pracovní podmínky, které většina z nich hodnotí velice pozitivně. Jejich kladné postoje demonstroval i výsledek výzkumu spokojenosti nájemců v budově PRAHA CITY CENTER, který byl proveden v průběhu certifikačních příprav. “Rozhodnutí o certifikaci BREEAM In-Use se stalo pro správu budovy velkým povzbuzením, neboť jsme vždy na ekologické aspekty hleděli. Získání takto vysokého hodnocení je pro celý tým, který se tomu věnoval, velmi pozitivní motivací i do budoucna,“ říká Property Manager Ing. Iva Petrová ze správy budovy.

Úsporné technologie

Již před certifikací používala budova PRAHA CITY CENTER sofistikovanou regulaci energií pomocí Enterprise Building Integrator (EBI), který trvale reguluje vzduchotechniku, topení a chlazení. Systém navíc monitoruje a porovnává data spotřeby elektrické energie. Díky němu je možné centrálně ovládat jednotlivé technologie budovy, flexibilně reagovat na aktuální potřeby, a tím snížit spotřebu na minimum. Elektrickou energii odebírá budova pouze z obnovitelných zdrojů (tzv. zelená energie) a k osvětlení jsou využívána úsporná LED svítidla a zářivky, k jejichž výměně dochází postupně v celé budově.

V souvislosti s certifikací byla v budově nainstalována koncová opatření, která přispívají ke snížení spotřeby. Postupně byla provedena regulace perlátorů na všech vodovodních bateriích tak, aby byl následný průtok u umyvadel menší než 4 l/min a menší než 9 l/min u sprchových hadic, které však zachovávají uživatelský komfort. Naopak na toaletách byly umístěny nové splachovací moduly s duálními úspornými tlačítky o objemu 6 l / 3 l.

Pozitivně přivítali nájemci i fakt, že si mohou nově na 7. patře, kde je mimo jiné pro všechny umístěna volně přístupná terasa, natočit čerstvě filtrovanou vodu. Vodní fontánka je přímo napojena na vodovod a díky tomu, že není nutné používat jednotlivé barely s vodou, snižuje zátěž na životní prostředí.

Materiál a odpady

V budově se dbá na důsledné třídění odpadů do těchto kategorií: papír, plast, kartony, použité tonery, sklo, bio odpad a směsný odpad. Zvýšená pozornost se věnuje také tomu, aby spotřební materiály, např. papírové utěrky, toaletní papír atd., byly vyrobeny ze 100% recyklovatelných materiálů. „Od všech dodavatelů a subdodavatelů vyžadujeme používání prostředků a materiálů šetrných k životnímu prostředí a informace o emisích těkavých látek z jejich produktů,“ dodává Ing. Iva Petrová.

Cyklistická doprava

Nedílnou součástí ekologického chování je podpora cyklistické dopravy, přičemž v blízkosti budovy PRAHA CITY CENTER vede i cyklistická stezka. V garážích byl v souvislosti s certifikací navýšen počet stojanů pro kola na 29 a cyklisté mohou nově využít i sprchu, která je vybavena uzamykatelnými skříňkami s možností sušení.

Ekologická studie

Díky certifikaci byla provedena ekologická studie, která budově doporučila výměnu a úpravu flory v jejím okolí. Doporučila výsadbu rostlin s bobulemi namísto jehličnanů a instalaci budek pro netopýry a jiné ptactvo, které se díky blízkosti budovy k řece v okolí vyskytuje. Nově byl umístěn i tzv. hmyzí hotel pro včelky samotářky.

Komunikace s nájemci

Aby byl tisk informačních materiálů pro nájemce omezen na minimum, bylo na webových stránkách budovy vytvořeno speciální rozhraní pro nájemce, kde najdou veškeré informace o aktuálním stavu budovy a akcích, které se pro ně pořádají. Najdou zde i tzv. průvodce budovou s důležitými fakty o budově a jejím ekologicky šetrném chování.

Budova PRAHA CITY CENTER

PRAHA CITY CENTER v Klimentské ulici patří mezi prestižní kancelářské budovy ve středu Prahy, kombinující umístění v obchodním centru města s vynikající dostupností jak MHD, tak vozem. Celková pronajímatelná plocha budovy je 18 000 m2 a rozkládá se na 7 patrech. Rozlehlá podlaží s možností flexibilního uspořádání kancelářských prostor mohou nabídnout až 2 500 m2 pronajímatelné plochy a pojmou až 250 lidí. Moderní interiérové vybavení a telekomunikace splňují náročné požadavky moderních uživatelů kancelářských prostor. Kancelářské prostory disponují maximem denního světla a vyšší patra pak výhledem na historické centrum Prahy. Přízemí budovy je věnováno maloobchodu a službám. Nájemcům a nájemníkům jsou tu k dispozici restaurace, pošta, kavárna, kurýrní služby, půjčovna aut a další. Budova disponuje garážemi s kapacitou 291 míst pro dlouhodobý parking a parkování návštěvníků budovy. Atmosféru PRAHA CITY CENTER umocňuje reprezentativní vstupní hala a společné prostory, které jsou využívány pro prezentaci soudobého českého umění. Objekt, kde sídlí celá řada spokojených nájemců zvučných jmen, je znám profesionální správou budovy s vřelým a komunikativním přístupem.

V rámci „zelené“ certifikace prošla budova PRAHA CITY CENTER změnami, a to nejen v oblasti technické, ale i v oblasti přístupu správy a managementu. Je tak budovou, která je na dnešním trhu realit stále konkurenceschopná a svým nájemcům nabízí příjemné a pohodlné místo pro jejich podnikání.

Více o budově naleznete na www.prahacitycenter.cz

Více o certifikaci naleznete na http://www.breeam.org/

Autor fotografií: Ester Havlová

Tiskové informace:

Ing. Michaela Matlasová / Marketing Coordinator, tel: +420 731 150 337,

e-mail: michaela.matlasova@propertysolutions.cz