1. ledna 1970

Přehled poptávek v Praze, Brně a Ostravě

Přehled poptávek v Praze, Brně a Ostravě

Kvartální analýza ukazuje sílu nejlukrativnějších lokalit, kterými jsou Praha 1 a užší centrum Prahy. Zajímavější však je, že kancelářské prostory v Brně začaly být masivněji vyhledávány společnostmi do 5 zaměstnanců. Konkrétně vystřelily z 34 % na 62 %. V opačném trendu se nesly poptávky v Ostravě, kde byl zaznamenán pokles zájmu ze strany firem do 5 zaměstnanců.

Praha

Podíl poptávek podle městských částí v procentech

Nejlukrativnější částí Prahy zůstává Praha 1, potvrzují data portálu Kancelare.cz. Firmu zde hledalo až 31 % firem, což je sice pokles o 3 % v porovnání s předešlým čtvrtletím, ale stále jde o dominantní postavení. Nejblíže Praze 1 jsou co do objemu poptávek Praha 4 (13 %) a Praha 5 (13 %), naopak nejméně vyhledávání vykazuje Praha 6. „Posuny mezi jednotlivými kvartály se odehrály hlavně v uvedených městských částech, kdy Praha 4, 5 a také Praha 3 zvýšily objem vyhledávání na úkor Prahy 1 a Prahy 10," komentuje dění na trhu Robert Čambal, výkonný ředitel portálu Kancelare.cz.

Praha městské části 3Q

Vývoj poptávek v jednotlivých městských částech po kalendářních čtvrtletích

Kancelářský trh je na mírné výkyvy v objemu poptávek a nájemného v užším a širším centru Prahy už připraven. „Všechna námi sledovaná čtvrtletí vykazují z pohledu nabídky a poptávky poměrně vyrovnané rozdělení sil bez výrazných změn. V důsledku tvrdé konkurence se nejvýraznější souboje o nájemce sice odehrávají v lukrativních částech Prahy, ale konkurence také drží ceny za m2 v jistém rozmezí. Velké transakce, velké změny nájemníků a vlastníků nemovitostí nemají na vyhledávání menších firem do 5 zaměstnanců vliv,“ hodnotí situaci R. Čambal.

Praha vyvoj 3Q

Procento poptávek podle počtu zaměstnanců v jednotlivých městských částech

V předešlém kvartálu firmy do 5 zaměstnanců vyhledávaly v Praze 1, 2 a 3 velice málo a nepřesáhly 48 %. Naopak za návrat do normálu můžeme považovat hodnoty z aktuálního průzkumu, tedy hodnoty kolem 70 %. „Překvapením je pouze Praha 6, kde je pokles skutečně evidentní, a to z 55 % na 25 %. Vzniklý rozdíl ve vyhledávání pokryly firmy s počtem zaměstnanců 5-10 (skok z 15 % na 38 %). Dodejme, že z pohledu velikosti užitné plochy poptávky malých firem, většinou do 5 pracovníků, představují kanceláře s rozlohou do 60 m2,“ komentuje R. Čambal.

Praha zaměstnanci 3Q

Brno

Procento poptávek podle počtu zaměstnanců

V Brně eviduje portál Kancelare.cz u firem do 5 zaměstnanců nárůst z 34 % na 62 %, a to na úkor firem s 5-10 zaměstnanci (pokles ze 43 % na 15 %) a firem s 20-50 pracovníky (pokles z 19 % na 5 %).

Brno počet zaměstnanců 3Q

Vývoj poptávek po kalendářních čtvrtletích z pohledu počtu zaměstnanců

Kancelářské prostory v Brně mezikvartálně aktivněji vyhledávají firmy do 5 zaměstnanců (62 %). Za celé sledované období od 1.Q 2013 firmy s 10-20 zaměstnanci poprvé překročily hranici 13 %, což je také skok o plus 10 % oproti minulému čtvrtletí a skok o 4 % oproti nejsilnějšímu 4. čtvrtletí roku 2013.

Brno zaměstnanci 3Q

Ostrava

Procento poptávek podle počtu zaměstnanců

V Ostravě se struktura poptávek měnila jenom málo. Firmy do pěti zaměstnanců vyhledávaly volné kanceláře méně (pokles z 84 % na 58 %), ale stále ještě dominují celému sledovanému trhu.

Ostrava počet zam. 3Q

Vývoj poptávek po kalendářních čtvrtletích z pohledu počtu zaměstnanců

Poptávka ze strany firem s 5-10 zaměstnanci v Ostravě vykazuje ročně jisté výkyvy s prvním vrcholem v prvním kvartálu roku a druhým vrcholem ve 3 kvartálu. Relativní stabilitu s poptávkou nad hranicí 57 % eviduje portál u firem do 5 zaměstnanců.

Ostrava vývoj zaměstnanců 3Q

* O průzkumu:
Údaje vyplývají z analýzy poptávek specializovaného portálu Kancelare.cz, který od ledna 2012 spolu se sesterským portálem Kancelarie.sk zajistil pro majitele kancelářských nemovitostí více než 24400 poptávek. Kancelare.cz se kromě pronájmu kancelářských prostor věnují i pronájmu skladových prostor.

Zdroj a infografika: Kancelare.cz