1. ledna 1970

PRF: Kanceláře za 1. čtvrtletí 2016

PRF: Kanceláře za 1. čtvrtletí 2016

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za 1. čtvrtletí roku 2016. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, JLL a Knight Frank, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji. Instituce RICS podporuje činnost Prague Research Fora.

Nabídka kancelářských budov

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2016 výše 3 217 400 m2. Kancelářské plochy třídy A představovaly 70 % z celkové výměry, zbývajících 30 % připadalo na kancelářské plochy třídy B. Nejkvalitnější kanceláře třídy AAA zaujímají 15 % z celkové výměry moderních kanceláří. Ve 1. čtvrtletí nebyla dokončena ani jedna kancelářská budova, což se v Praze stalo poprvé od třetího čtvrtletí roku 2014.

V současné době je v Praze ve výstavbě přibližně 163 800 m2 kancelářských prostor. Ve 1. čtvrtletí byla zahájena výstavba projektu Main Point Pankrác (24 000 m2) v Praze 4 a další fáze projektu City West v Praze 5, budovy A1 (9 300 m2). Kromě zahájení výstavby nové budovy v projektu City West byla rovněž obnovena výstavba kancelářské budovy Friday 13 (7 200 m2) v Praze 4, jejíž výstavba byla v minulosti pozastavena. Po velice úspěšném roce 2015, kdy bylo v Praze dokončeno na 190 000 m2 nových kanceláří, se v roce 2016 očekává dokončení pouze 37 600 m2 nových kancelářských ploch. 

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla v 1. čtvrtletí roku 2016 objemu 92 200 m2, což sice představovalo 43% pokles ve srovnání s předchozím čtvrtletím, ale 26% nárůst v meziročním srovnání. Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 4 (23 %), v Praze 1 (20 %) a v Praze 5 (18 %).

Poradenské společnosti dosáhly největšího podílu (19 %) na hrubé realizované poptávce, následované výrobními společnostmi (15 % z hrubé realizované poptávky) a IT společnostmi (15 %). Podíl renegociací (prodloužených nájemních smluv) na hrubé realizované poptávce tvořil v 1. čtvrtletí 30 %, o 5 procentních bodů méně než v předchozím čtvrtletí. Podíl nově podepsaných smluv dosáhl v 1. čtvrtletí 50 % hrubé realizované poptávky.  

Významné pronájmy

Největší transakcí 1. čtvrtletí 2016 byla expanze společnosti Česká spořitelna (5 600 m2) v kancelářské budově Trianon v Praze 4. Renegociace společnosti Publicis (3 500 m2) v budově Jankovcova 23 v Praze 7 a renegociace společnosti L'Oréal (3 400 m2) v budově Palác Křižík v Praze 5 představovaly druhou a třetí největší transakci uskutečněnou v 1. čtvrtletí.

Neobsazenost kanceláří

Míra neobsazenosti mezičtvrtletně klesla o 0,7 procentního bodu a v 1. čtvrtletí 2016 dosáhla 13,9 %. Celkem bylo v Praze evidováno 447 300 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší míru neobsazenosti vykázala Praha 7 (28,8 %), následována Prahou 10 (18,5 %) a Prahou 1 (14,6 %). Nejnižší míry neobsazenosti byly naopak zaznamenány v Praze 5 (9,1 %), v Praze 8 (11,0 %) a v Praze 3 (12,1 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné zůstalo ve všech částech Prahy na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí. Nejvyšší dosahované nájemné v centru Prahy se pohybovalo v rozmezí 18,50-19,50 EUR/m2/měsíc. Ve vnitřním městě zůstalo nejvyšší dosahované nájemné ve výši 14,50-16,00 EUR za m2 na měsíc a ve vnějším městě na úrovni 13,00-14,50 EUR za m2 na měsíc.

Zdroj: PRF