1. ledna 1970

PRF: trh s kancelářemi za 4.Q 2012

PRF: trh s kancelářemi za 4.Q 2012

Prague Research Forum (PRF) si dovoluje zveřejnit údaje o trhu s kancelářskými prostory za čtvrté čtvrtletí roku 2012. Členy PRF jsou společnosti CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, DTZ a Jones Lang LaSalle, které sdílejí základní informace o kancelářském trhu v Praze za účelem poskytování co možná nejúplnějších, nejpřesnějších a nejtransparentnějších dat o jeho vývoji.

Nabídka kancelářských budov

Celková výměra moderních kancelářských ploch v Praze přesáhla na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2012 2,88 milionu metrů čtverečních. Budovy třídy A představují 70 % celkové plochy a zbytek tvoří kanceláře třídy B. V závěrečném čtvrtletí 2012 byly dokončeny tři kancelářské projekty; Classic 7 II (8 900 m2) v Praze 7, Vision Park Karlín I (6 500 m2) v Praze 8, a Baawer Office House (3 000 m2) v Praze 5. Celkově pak v roce 2012 bylo dodáno na trh 98 100 m2 moderních kancelářských prostor, což představuje 2% pokles ve srovnání s předchozím rokem. Čtyři kancelářské budovy započaly výstavbu během čtvrtého čtvrtletí 2012; River Garden Office II/III (22 200 m2) a S9 Florenc (2 850 m2) v Praze 8, City West C1 a C2 (celkově 24 000 m2) v Praze 5.

Realizovaná poptávka

Hrubá realizovaná poptávka včetně renegociací a podnájmů dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 objemu 66 400 metrů čtverečních, což představuje nárůst o 51 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím a 25% pokles meziročně. Největší objem pronájmů se uskutečnil v Praze 4 (27 %),  v Praze 1 (23 %), a v Praze 5 (19 %). Nejaktivnějšími nájemci byly firmy ze sektoru spotřebního zboží (20% podíl na hrubé poptávce), profesionálních služeb (20 %), a společnosti z oblasti informačních technologií (17 %). Celkový podíl renegociací nájemních smluv na hrubé realizované poptávce dosáhl za čtvrté čtvrtletí 42%.

Významné pronájmy

Mezi nejvýznamnější transakce ve čtvrtém čtvrtletí patřily renegociace společnosti Ahold (6 200 m2) v budově Galerie Butovice v Praze 5, nová nájemní smlouva Auditní orgán MF ČR (3 600 m2) v budově Politických vězňů 11 či nájem společnosti Samsung (2 800 m2) v projektu The Park.

Neobsazenost kanceláří

Míra neobsazenosti v závěrečném čtvrtletí roku 2012 mírně vzrostla na 11,9 %. Celkem bylo v Praze evidováno 343 000 m2 volných kancelářských prostor. Nejvyšší neobsazenost v tomto čtvrtletí vykazovala Praha 9 (32,3 %), Praha 7 (29,5 %) a Praha 6 (15,6 %). Nejnižší neobsazenost měla Praha 4 (6,5 %) Praha 10 (6,6 %) a Praha 3 (7,9 %).

Nájemné

Nejvyšší dosahované nájemné ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012 v centru města zůstalo na úrovni 20,0 – 21,0 EUR za m2 na měsíc. Ve vnitřním městě se nájemné pohybovalo mezi 15,0 a 17,5 EUR za m2 na měsíc a ve vnějším městě se nejvyšší dosahované nájemné v tomto čtvrtletí pohybovalo v rozmezí 13,0 – 14,5 EUR za m2 na měsíc.

Definice

  • Celková výměra: Celková výměra dokončených kancelářských ploch (obsazených či neobsazených), nově postavených od roku 1992 nebo zrekonstruovaných, třídy A a B, obsazených majitelem nebo k pronájmu a budovy státní správy. Budovy s výměrou menší než 800 m² jsou vyloučeny.
  • Nová nabídka: Nově dokončené nebo zrekonstruované budovy, které obdržely kolaudační rozhodnutí v daném období.
  • Kanceláře třídy A: Pokud budova splňuje alespoň 6 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 5 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy A.
  • Kanceláře třídy B: Pokud budova splňuje alespoň 2 ze 7 „klíčových kritérií“ a alespoň 4 ze 7 „doplňkových kritérií“, je hodnocena jako budova třídy B.
  • Realizovaná poptávka: Hrubá plocha reprezentuje celkovou podlahovou plochu pronajatou nebo předpronajatou, prodanou nebo předprodanou uživatelům za uvedené období. Neobsahuje prostory pod nabídkou. Prostor je pronajat, pokud je podepsána smlouva. Celková realizovaná poptávka obsahuje i renegociace, prodloužení pronájmů a podnájmy, čistá realizovaná poptávka tyto transakce vylučuje.
  • Předpronájem: Aktivní předpronájem budovy začíná poté, co je hotov předběžný design pro ukázku budoucím nájemníkům. Předpronájmem se nazývá takový pronájem, který se uskuteční před začátkem výstavby.
  • Míra neobsazenosti: Podíl fyzicky volných prostor v dokončených budovách na celkové výměře.
  • Nejvyšší nájemné: Dosahované nájemné za nové budovy, vysoké technické kvality v budovách v nejlepších lokalitách.
  • Podpronájem: Prostory nabízené k pronájmu současným nájemcem, který je smluvně vázán k nájmu prostor po delší dobu, než ve skutečnosti potřebuje.

Zdroj: PRF, Foto: River Garden Office (HB Reavis)