1. ledna 1970

Principy feng shui v kanceláři

Principy feng shui v kanceláři

Jak se cítit v kanceláři příjemně a produktivně? Někomu pomáhají litry kávy a výhled z okna, jinému uzavřený, odhlučněný prostor. Obecně se doporučuje – a není to módní trend – zařídit si kancelář v souladu se zásadami feng shui.

feng shui 2

Elementární zásady

Zcela elementární principy feng shui, orientaci a rozmístění prvků interiéru by měl respektovat každý, kdo si vybírá kancelář. „Nejdůležitější je zvolit vhodné místo pro kancelář, podle účelu a způsobu, jak a k čemu bude využívána. K tomu má tradiční feng shui desítky postupů, jak atributy diagnostikovat. Následně je důležité vybrat vhodné umístění a orientaci vstupních dveří do kanceláře. Potom najít vhodnou pozici pro umístění a orientaci jednotlivých osob v prostoru kanceláře,“ říká Ing. Norbert Synčák z portálu Tradičně-feng-shui.sk.

Kritérium využití prostoru je snad nejdůležitější. Od něho se odvíjí nejen zařízení kanceláře, ale i celé budovy. Celý prostor dělí stavební prvek, kterému se nevyhne žádný designér, a sice stěny. Feng shui doporučuje vymalovat stěny v barvách pěti prvků, kterými jsou dřevo, oheň, země, kov a voda. Účelem všeho je, aby prostor nekladl „odpor“ toku energie. Vhodné jsou béžové, světle žluté, světle zelené barvy.

Druhým kritériem v pořadí důležitosti je obyvatel, majitel prostoru. Pro manažery se doporučuje mít stůl co nejdále od vchodových dveří, a zejména dbát na orientaci těchto dveří. Ze svého místa by obecně měli lidé v kanceláři vidět na dveře a ideálně i na větší prostor kanceláře.

Energie a létající hvězdy

Zařizování prostoru podle feng shui nejčastěji předchází diagnóza, vyšetření metodou tzv. létajících hvězd. Létající hvězdy patří k nejstarším a nejpoužívanějším školám Feng Shui. Její podstatou je kombinace zeměpisné orientace a energetických vlivů prostoru, času (časových period) a lidí působících v daném prostoru. Pro zjednodušení si ji lze představit jako rozdělení prostoru mřížkou s devíti políčky. Účelem diagnostiky je aktivovat dobré hvězdy v dobrých políčkách jako úspěch a bohatství, a naopak potlačit, vyléčit ty špatné jako nemoci a neštěstí.

Samotné energie musí být harmonizovány. Proto je nevhodné mít dveře a okna přímo proti sobě, také stoly naproti sobě kumulují negativní energii. Vyhýbejte se prostorům s množstvím záhybů, zkoseným stropům, stolům přímo pod policemi. Feng-shui naopak doporučuje různorodost, harmonii a vyváženost jin-jang, kombinace oblého s hranatým, tmavých prvků se světlými, dřeva s kovem.

Voda pomáhá proudění energie

Aktivní, tekoucí, proudící voda vyjadřuje pohyb a život. Je známo, že i voda a feng shui jako takové sehrály roli při výběru místa žilinského závodu KIA. V Šanghaji hledali místo v ohybu řeky, které se nazývá „dračí oko“ podle podobnosti s bílou částí symbolu jin-jang. Na tomto z hlediska feng shui ideálním místě vyrostla (úspěšná) banka. Voda totiž symbolizuje ve feng shui i peníze, prosperitu, a proto je velmi často využívána při aktivaci bohatství a hojnosti. Pokud je vodní prvek aplikován správně, je umístěn buď ve správném směru nebo místě, dokáže voda posílit a podpořit celkovou prosperitu daného objektu. Malá pokojová fontána nebo alespoň obrázek vody . Velmi vhodné je akvárium, protože i ryby jsou symbolem hojnosti.

Pracovní stůl

Co je důležité pro výkonnost osazenstva kanceláře, ať už jde o šéfa, nebo řadové zaměstnance, je vyvážený pracovní stůl. Vyvážený ve smyslu rozdělení na pracovní část a pasivní, skladovací oblast. Co nejvíce věcí, které nepoužíváte na denní bázi, by mělo být uloženo v zásuvkách stolu. Pozor však na stohy papírů a obecně na nepořádek v kanceláři, které působí podobně jako zeď před stolem – brzdí tok energie. Vyhýbejte stolům ve tvaru L nebo U a židlím s opěrkou menší než vaše záda. Pro kancelářský nábytek jsou vhodné barvy černá a antracitová.

Feng shui a Home Office

Moderním trendem je práce z domu, anglicky Home Office. Je vůbec možné sladit zásady feng shui domácí kanceláře s feng shui domu či bytu? Podle N. Synčáka to možné je, bez problémů: „Každá část prostoru vyžaduje jiné vlastnosti. Cílem je najít a uspořádat prostor tak, aby vyhovoval oběma požadavkům. “

Vhodné je například umístit kancelář co nejdále od ložnice, což vlastně narušuje zažitou představu, že ten, kdo pracuje z domu, dělá i v pyžamu v posteli. Feng shui doporučuje oddělit pracovní prostor od rodinného. Ideální, ale ne vždy i možné je mít dva vchody: jeden pro rodinu a druhý firemní. Do Home Office určitě patří dostatek čerstvého vzduchu a světla, květiny, dekorace spjaté s prvky pěti elementů, například element dřeva v jihovýchodním sektoru prosperity.

Každopádně je omylem si myslet, že sloni se zdviženým chobotem u špatně orientovaných dveří jsou zárukou nápravy. „Používání symbolů a doplňků je spíš zábavou pro dospělé děti a nemá kořeny ve skutečném feng shui. Začalo se praktikovat v západním světě v rámci komercionalizace koncem devadesátých let minulého století. V autentických postupech feng shui se doplňky nepoužívaly a ani nepoužívají. Pro posouzení vhodnosti prostoru je k dispozici několik stovek diagnostických algoritmů, které umožňují popsat potenciál a vlastnosti prostoru ve vztahu k okolnímu prostředí a převládajícím časovým vlivům v interakci s jednotlivými obyvateli prostoru. Tradiční feng shui pracuje s úpravou prostoru, která vychází z porozumění exteriéru a zkoumání, jak je interiér umístěn a orientován vzhledem k jeho okolí, jak je interiér propojen s exteriérem, jak je interiér vnitřně členěn, jak jsou umístěny a orientovány klíčové prvky v interiéru (vstupní dveře do místností, oheň, rozložení místností a způsob jejich využívání, pozice a orientace míst na spaní apod.),“ vysvětluje N. Synčák.