1. ledna 1970

Professionals: Kancelářský trh v Praze za 1.Q 2016

Professionals: Kancelářský trh v Praze za 1.Q 2016

V prvních třech měsících roku 2016 nebyla na pražský trh dodána žádná nová kancelářská budova. Celý tento rok se bude vyznačovat malými dodávkami nových kancelářských prostor a to z důvodů nízké aktivity developerů v uplynulých obdobích. Podstatně větší množství nově dokončených kanceláří se očekává v roce 2017.

V prvním čtvrtletí 2016 byla kancelářská výstavba aktivnější než v druhé polovině minulého roku. Objem moderních kancelářských prostor ve výstavbě dosáhl na konci prvního čtvrtletí 166 000 m2, následující čtvrtletí 2016 Q2 by mělo na trh přinést 18 000 m2 dokončených administrativních prostor.

Projekty

V 2016 Q1 byla evidována hrubá poptávka přesahující 83 000 m2 představující meziroční nárůst, ale mezičtvrtletní pokles hrubých nájmů v Praze. Čistá realizovaná poptávka po kancelářských prostorech dosáhla v prvním čtvrtletí ca. 54 000 m2. Renegociace existujících nájemních kontraktů tvořily více než 30 % realizované hrubé poptávky.

Nabídka poptávka

Nejvyšší dosahované nájemné v Praze zůstalo i nadále stabilní. Prime nájemné v CBD se pohybovalo mezi 18,50 - 19,50 € / m2 / měsíc, ve vnitřním městě pak mezi 14,00 a 16,00 € / m2 / měsíc. Nejvyšší dosahované ceny kancelářských prostor situovaných ve vnějším městě byly v prvním čtvrtletí v rozmezí mezi 13,00 a 14,50 € / m2 / měsíc.

Míra neobsazenosti kancelářských budov klesala již čtvrté čtvrtletí v řadě. Ve srovnání s hodnotou evidovanou na konci roku 2015, kdy míra neobsazenosti činila 14,8 %, se v prvním čtvrtletí jednalo o pokles o 80 bazických bodů na 14 %.

Budoucí projekty

Zdroj: Professionals.cz