1. ledna 1970

Projektový management ušetří náklady

Projektový management ušetří náklady

Na konferenci Stavebního fóra odborníci diskutovali o významu a roli projektového managementu ve stavebnictví. Na příkladech z praxe bylo možné se přesvědčit, že správně vedený projektový management dokáže snížit celkové investiční náklady. Ať už jsou to výdaje na developerský projekt, na projekty typu relokace sídla či provozovny do nových prostor, či zajištění dodávky služeb pro obyvatele obce pomocí stavební zakázky.

Jan Horčička, ředitel a jednatel společnosti EDIFICE construction & consulting, ukázal na příkladu výstavby čistírny odpadních vod Bořanovice, jaká pozitiva přineslo této obci správně organizované projektové řízení ve srovnání s původním návrhem projektu z roku 2010. Obec Bořanovice zde byla v roli investora. Původně připravená smlouva na dodávky stavebních prací počítala s cenou 14,6 milionů korun a s návrhem nevyhnutelných víceprací ve výši 1,8 milionu korun. Stavba byla navíc vyprojektována na cizím pozemku a návrh vyžadoval přerušení provozu ČOV po dobu výstavby.

Díky změně přístupu vedení obce a aplikaci principů projektové managementu bylo při dokončení stavby v roce 2013 možné konstatovat, že výsledná cena stavby včetně jejího řízení a nové projektové dokumentace dosáhla 12,9 milionu korun. Nový projekt stavbu přesunul na vlastní pozemek, navíc se sem vešel i sběrný dvůr. Po celou dobu výstavby nebylo nutné přerušit provoz. ČOV je navíc provozně etapizovaná tj. úspornější při svém provozu. Kromě řady dílčích výhod tedy obec – v tomto případě prokazatelně – ušetřila více než 3 miliony korun.

Celý článek naleznete zde: Stavebni Forum

Zdroj: Stavebni Forum, Ilustrační foto: Freeimages.com