1. ledna 1970

Prologis: hloubková analýza nájmů

Prologis: hloubková analýza nájmů

Prologis zveřejnil hloubkovou analýzu celosvětových nájmů v logistických nemovitostech ve studii s názvem „Vstup do zlaté části cyklu logistických nemovitostí: pokračující zvyšování úrovně nájemného“ („Entering the Sweet Spot in the Cycle for Logistics Real Estate: An Extended Rental Rate Expansion“).

Ve zprávě výzkumný tým společnosti odhaduje, že všeobecná výše nájmů v letech 2014 až 2017 poroste o více než 5% ročně a že během tohoto čtyřletého období dosáhne celkového nárůstu o 20 až 25 %. Tento výhled je podporován trendem pozorovaným ve strukturálních faktorech a oživení v běžném provozu.

„Výše nájmů v současné době stále příliš nepodporuje novou výstavbu, ale snižující se míra neobsazenosti tuto dynamiku změní,“ řekl Chris Caton, vice president a ředitel Prologis Research. „Kromě toho spolu se zvyšujícími se hladinami reprodukčních pořizovacích cen v souvislosti s celosvětovým ekonomickým růstem očekáváme, že mírně vzroste nájemné požadované k ospravedlnění nové výstavby a v jeho důsledku přijde období očekávaného zvyšování nájmů a především dojde k cyklickému oživení na trzích ve Spojených státech a v Evropě.“

Zdroj a foto: Prologis