30. října 2017

Prologis oznámil výsledky své činnosti

Prologis oznámil výsledky své činnosti

Prologis oznámil výsledky své činnosti v Evropě za první pololetí Praha (20. července 2017) Prologis, Inc., globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, dnes oznámil výsledky své činnosti v Evropě za první polovinu roku 2017.

V prvním pololetí roku 2017 společnost podepsala a prodloužila nájemní smlouvy na 2,4 milionu metrů čtverečních a zahájila výstavbu 13 budov s celkovou plochou 393 455 metrů čtverečních. Mezi nové projekty patří:

· 36 672 metrů čtverečních pro Coolblue v Prologis Park Tilburg v jižním Nizozemsku

· 27 150 metrů čtverečních pro Logiters (ID Logistics Group) v Prologis Park Penedes ve Španělsku

· 16 199 metrů čtverečních pro Textile House v Prologis Park Bratislava na Slovensku

· 30 240 metrů čtverečních pro Sainsbury’s v Prologis Park Pineham ve Spojeném království

K 30. červnu 2017 činila celková rozloha nemovitostí a developerských projektů, jež společnost v Evropě vlastnila či do kterých investovala, 16,9 milionu metrů čtverečních. Míra obsazenosti dosáhla
96,2 procenta.

„Poptávka byla v prvních šesti měsících tohoto roku na nejvyšší úrovni za posledních 10 let,” řekl prezident Prologis Europe Ben Bannatyne. „Zaznamenáváme stálou poptávku od zákazníků z široké škály sektorů. Společnosti hledající možnosti, jak optimalizovat svůj distribuční provoz, mění podobu dodavatelských řetězců a při jejich rozhodování o nemovitostech hraje stále významnější roli lokalita.”

V reakci na pokračující nízkou tržní nabídku prvotřídních nemovitostí Prologis akvizicemi získal pozemky za účelem rozšíření logistických parků v prémiových lokalitách včetně Prologis Park Bratislava na Slovensku, Prologis Park Tilburg v jižním Nizozemsku a Prologis Park Hemel Hempstead na britském trhu Londýna a South East.

V první polovině roku Prologis v Evropě akvizicemi získal 138 hektarů půdy pro další výstavbu i portfolio pěti plně pronajatých nemovitostí s celkovou plochou 77 000 metrů čtverečních ve Švédsku. Souběžně společnost prodala 397 000 metrů čtverečních v budovách po celé Evropě spolu s 32 hektary půdy.

Růst nájmů v prvních šesti měsících roku 2017 pokračoval, a to jak na trzích s omezenou nabídkou v severní Evropě a Spojeném království, tak na zotavujících se trzích, jako je Itálie, Španělsko či Maďarsko.

Nejsilnějšími trhy byly v daném období pro Prologis Europe Spojené království, Nizozemsko, Německo, Itálie, Slovensko, Stockholm, Barcelona, Praha a Budapešť.

Prologis ve střední a východní Evropě

V první polovině roku 2017 Prologis podepsal a prodloužil nájemní smlouvy na 760 000 metrů čtverečních a dokončil 12 nemovitostí s celkovou plochou více než 240 000 metrů čtverečních včetně sedmi budov postavených na míru (BTS). Společnost zahájila výstavbu dvou projektů na míru s celkovou plochou přes 23 000 metrů čtverečních.

Na konci června 2017 Prologis CEE spravoval portfolio o rozloze 4,61 milionu metrů čtverečních. Spolu s novou výstavbou portfolio společnosti pokrývalo plochu 4,72 milionu metrů čtverečních. Stabilní míra obsazenosti dosáhla 95,4 procenta.

Prologis v regionu střední a východní Evropy zároveň akvizicemi získal 81 hektarů půdy a prodal 117 000 metrů čtverečních v budovách spolu s 24 hektary půdy.

O společnosti Prologis

Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, který se zaměřuje na trhy s vysokým růstem a vysokými překážkami vstupu. K 30. červnu 2017 společnost vlastnila (ať již samostatně nebo formou společných investičních podniků) nemovitosti a developerské projekty o celkové očekávané rozloze přibližně 684 milionů stop čtverečních (64 milionů metrů čtverečních) v 19 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční prostory pestré škále přibližně 5 200 zákazníků ze dvou hlavních oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

Výhledová prohlášení

Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž působíme, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit naše hospodářské výsledky. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují varianty výrazů jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“ a „odhaduje“ či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, podílu developerské činnosti a dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice, kapitálové struktury a naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy. Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské a politické klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování statutu nemovitostního investičního trustu, daňová struktura a změny v daních z příjmu, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom a (x) další faktory uvedené námi ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Pokud není vyžadováno zákonem, nejsme povinni výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.