30. října 2017

Prologis oznamuje výsledky za rok 2016

Prologis oznamuje výsledky za rok 2016

Prologis oznámil výsledky své obchodní činnosti ve střední a východní Evropě za rok 2016.

Provozní výsledky

Společnost ve střední a východní Evropě pronajala 1,8 milionu m2. Podepsala nové nájemní smlouvy na 700 000 m2 a prodloužila nájemní smlouvy na 900 000 m2. Zbývající transakce tvořily krátkodobé nájemní smlouvy. Míra obsazenosti portfolia ve střední a východní Evropě se vyšplhala na rekordní úroveň 96,4 %.

Na konci roku dosáhlo portfolio Prologis ve střední a východní Evropě 4,5 milionu m2.

„Uplynulý rok přinesl Prologis rekordní výsledky – globálně, v celoevropském měřítku i ve střední a východní Evropě,“ řekl Martin Polák, senior viceprezident a ředitel Prologis pro region střední a východní Evropy. „Obsazenost a objem nájemních transakcí byly historicky vůbec nejvyšší a zároveň jsme registrovali vysokou míru udržení zákazníků – pro představu, čtyři z pěti našich zákazníků prodloužili své nájemní smlouvy.“

Investiční aktivity

V roce 2016 Prologis investoval ve všech čtyřech zemích střední a východní Evropy, v nichž působí. Společnost zahájila výstavbu 18 budov s celkovou rozlohou 331 000 m2 – z toho 70 % tvořila výstavba na míru a 30 procent spekulativní výstavba. Objem nové výstavby vzrostl ve srovnání s rokem 2015 přibližně o 65 %. Prologis se na klíčových trzích nadále řídil strategií selektivního developmentu založenou na nízké míře neobsazenosti.

Zahájená výstavba:

  • Budova na míru o rozloze 56 000 m2 pro Tesco v Prologis Park Galanta-Gan, Slovensko
  • Budova na míru o rozloze 42 200 m2 pro společnost Agata v Prologis Park Piotrków II, Polsko
  • Budova o rozloze 30 300 m2 předpronajatá společnosti z maloobchodního sektoru v Prologis Park Prague-Jirny, Česká republika
  • Spekulativní budova o rozloze 21 700 m2 v Prologis Park Bratislava, Slovensko
  • Budova na míru o rozloze 21 000 m2 pro Waberer’s v Prologis Park Budapest-Sziget, Maďarsko

Dokončená výstavba:

  • Budova na míru o rozloze 34 200 metrů čtverečních pro Sportisimo v Prologis Park Prague-Rudna, Česká republika
  • Budova na míru o rozloze 22 300 metrů čtverečních pro společnost Arvato Polska v Prologis Park Stryków, Polsko
  • Plně pronajatá spekulativní budova o rozloze 21 500 metrů čtverečních v Prologis Park Budapest-Sziget, Maďarsko
  • Budova na míru o rozloze 20 500 metrů čtverečních pro Mall.cz v Prologis Park Prague-Jirny, Česká republika
  • Budova na míru o rozloze 11 740 metrů čtverečních pro společnost Geis v Prologis Park Stryków, Polsko

V roce 2016 Prologis postavil 14 budov o celkové rozloze 251 000 m2. Z toho výstavba osmi budov byla zahájena i dokončena v témže roce. „Loňský rok byl pro Prologis v regionu střední a východní Evropy nejaktivnější od roku 2008,“ uvedl Polák. „Nízká úroveň neobsazenosti významně přispěla k navýšení stavební činnosti. Zákazníci se v otázce prostor rychleji rozhodovali, aby předešli poklesu skladových zásob.“

Akvizice

Prologis uskutečnil akvizici M0 Central Business Park v Maďarsku. Součástí Prologis Park Budapest-Sziget se rovněž staly dvě plně pronajaté budovy s rozlohou 31 400 m2. Společnost také koupila tříhektarový pozemek v Prologis Park Prague D1 East a 22,6 hektaru půdy v Prologis Park Bratislava.

Ocenění

Prologis získal dvě prestižní ocenění v rámci 2016 Eurobuild CEE Awards. Společnost uspěla v následujících kategoriích: „Warehouse Developer of the Year, CEE“ a „Best Warehouse Manager of the Year, Poland“. Druhou ze zmiňovaných cen si odnesla Marta Kostyk, manažerka Prologis pro správu majetku v dolním Slezsku.

Prologis v České republice

V roce 2016 zahájila společnost v České republice sedm nových výstaveb s celkovou rozlohou 110 000 m2. Zároveň dokončila pět nových budov, jež byly na konci roku pronajaty z 94 %. Celkem bylo v České republice pronajato 435 000 m2. Obsazenost dosáhla 97,1 %, převýšila tedy průměrný výsledek Prologis v ostatních zemích střední a východní Evropy 96,4 %. Míra udržení zákazníků byla 98 %.

„Vysoká poptávky přispěla ke snížení neobsazenosti a zároveň k navýšení stavební činnosti na klíčových trzích se silnými ekonomickými ukazateli. Největší část poptávky vycházela ze sektoru internetového obchodu, maloobchodu a z oblasti logistických služeb,“ doplnil Polák. „Těšíme se, že i nadále budeme potřeby zákazníků moci naplňovat prostřednictvím našeho stávajícího portfolia i pozemků připravených pro výstavbu.“ Díky aktivní působnosti ve čtyřech zemích regionu a portfoliu o celkové rozloze 4,5 milionu m2 je Prologis předním poskytovatelem distribučních nemovitostí ve střední a východní Evropě (k 31. prosinci 2016).

Zdroj: Prologis